Home

Vodorovná čárka nad písmenem

Diskuse JPW: Jak udělat vodorovnou čárku

(kroužek nad následující písmeno) 6 ˛ (spodní pravý akcent pod následující písmeno, např. ę) 7 ` (obrácená čárka nad následující písmeno, např. a) 8 ˙ (následováno mezerou napíše tečku, následováno i napíše i bez tečky) 9 ´ (běžná čárka nad následující písmeno) 0 Psaní speciálních znaků na klávesnici může být pro mnohé uživatele noční můrou a přitom stačí naučit se pár klávesových zkratek, díky kterým je tento problém vyřešen během zlomku vteřiny. Fakticky vzato existuje takových zkratek několik set a v silách většiny uživatelů není možné si je všechny zapamatovat. V běžném světě si však 99% všech lidí.

ˉ - vodorovná čárka, macron - čára nad písmenem, např. Ā ˘ - oblouček, breve, půlkroužek, semicerc - okrouhlý háček nad písmenem, např. Ă ̷ - šikmá čárka, stroke, - šikmé přeškrtnutí písmene, např. Ł, ł (tvrdé L) ˏ - čárka pod písmenem - čárka umístěná pod písmenem, např. Ș, Spojka a Základní pravidlo říká, že čárka před a se nepíše, jestliže jde o slučovací poměr.Jestliže jde o spojení v jiném než slučovacím poměru, čárku před a píšeme. Poměr slučovací (a, a pak, a potom, a také, zkratky atd., atp., apod., aj.Spojuje‑li spojka a dva větné členy, dvě hlavní věty nebo dvě věty vedlejší v poměru slučovacím, čárku před. Čárka nad písmenem. ˉ - vodorovná čárka - vodorovná čára (v matematice pruh) nad písmenem, např. v latině nebo maorštině, značí prodloužení samohlásky, např 'čárka' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny,. Dodnes se z těchto zkratek několik zachovalo i v národních jazycích, např. & (et čili slučovací spojka a), v italštině se někdy v kurzívním psaní (i když velmi zřídka) používá vodorovná čárka nad písmenem jako náhrada za vypuštěné m nebo n apod čárka nad písmenem. Na této stránce jsou výsledky na dotaz čárka nad písmenem v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Jak napsat vodorovnou čárku nad písmenem — začala jsem si

Hoj jak napsat ve Wordu značku aritmetického průměru tzn. X s horizontální čárou nad ním ? Odpovědět na otázku. Mohlo by vás také zajímat. Xiaomi názor (13) Chtěl bych trvanlivější HDD (27) Rozměry Arc Reactoru Mark I (9) LEDkou nahradit zářivkovou trubici L13W/840 950lm (6) Váha - tabulka excel (0) Odpovědi na otázku Spojovník je nejkratší vodorovná čárka (je umístěn na klávesnici). Spojuje dva výrazy nebo dvě části složeného slova bez mezer. Končí-li předcházející řádek spojovníkem, opakuje se spojovník na začátku následujícího řádku. Česko-polský slovník, Ostrava-Hrabůvka, Frýdek Kurz výuky rychlého psaní všemi deseti bez koukání na klávesnic cs Při tomto užití byla písmena buďto uzavřena mezi tečkami (•• = 12), nebo nad nimi byla vodorovná čárka ( = 12). WikiMatrix en When used as numerals , letters were written either between two dots (•• = 12) or with an overline ( = 12) 1. vodorovná čárka nad písmenem (nahrazuje hlásku m, popř. n; např. bogī = bojím, gēz = jenž), 2. mírný oblouček nad písmeny gt (nahrazuje písmena es a zkracuje tak slovo gest; velmi časté), 3. vlnovka nad písmenem p (ve slově připravil 4,6 nahrazuje hlásky ra; 1 výskyt)

Jak na klávesnici napsat ē, ā ? Odpovědi

 1. Doplňuji ZP 18/2 také vodorovná čárka nad 4 6,40 Kč. ZP 21/2 - vodorovná čárka z levé stojiny věže v úrovni druhého pole zdola do žlutého stromu. Doplňuji ZP 22/2 černá ryska před Č ČESKÁ a 2 mm pod ní. Na ZP 47/2 jsou černé vrypy v Č a čárka přes prostřední nožičku v E v ČESKÁ. DV na ZP 48/2 se 18. 3
 2. Znak kolmosti je obrácené velké písmeno T, t. j. vodorovná čárka a na ní čárka svislá (┴). Čte se je kolmý (-á, -é, -o) nebo stojí kolmo (k čemu nebo na co). Na př. a ┴ b čteme přímka á je kolmá k přímce bé nebo krátce á kolmo k bé. Podobně jako o rovnoběžnosti lze též říci přímky á a.
 3. Aritmetický průměr se obvykle značí vodorovným pruhem nad názvem proměnné, popř. řeckým písmenem μ. µ.. jedná se o Alt + 0181 (na numerické klávesnici) Gandalf. ( 3.řádka,2.znak je ta horní čárka ) a do vytečkovaného čtverečku zapsat to, nad čím má být vodorovná čára. nad čím má být vodorovná.
 4. ˉ - vodorovná čárka, makron - čára nad písmenem, např. Ā ˘ - oblouček, půlkroužek, semicerc - okrouhlý háček nad písmenem, např. Ă ̷ - šikmá čárka - šikmé přeškrtnutí písmene, např. Ł, ł ˏ - čárka pod písmenem - čárka umístěná pod písmenem, např. Ș,
 5. - čárka nad písmenem v angličtin (•• = 12), nebo nad nimi byla vodorovná čárka ( = 12). WikiMatrix. en When used as numerals, letters were written either between two dots (•• = 12) or with an overline ( = 12)..
 6. Myslím že by o napadlo kohokoliv kdo občas vidí moderní logo ze světa, nebo třeba je trochu obeznámen s diakritikou v jiných řečech a přepisech jazyků do latinky, mimochodem když se přepisuje Japonština, tak se v některých transkripcích používá právě vodorovná čárka nad písmenem k označení že má trochu jiný zvuk, podobné značení délky bylo myslím v.

komb. 5/C háček nad písmenem ˇ komb. 6/0 čárka nad písmenem ' komb. 7/E kroužek nad písmenem ° vše v rámci mezinárodních norem jako Kód obměna informacij KOI-7čsl dle ČSN36 9102/1979 (nahr. z 1970). PŘÍLOH Ať už píšete články, vedete web nebo sociální sítě, kromě gramatiky a stylistiky nezapomínejte na typografii. Pokud si nejste jistí, jak některé znaky a symboly správně napsat, projděte si s námi základní typografická pravidla. Váš projev bude profesionální a kdo ví, třeba svými texty nalákáte i nové zákazníky. Ponořte se s námi do tajů typografie a naučte. Jak napsat v excelu znak s pruhem nad? Nevíte někdo jak napsat v excelu např. x s pruhem nad? Myslím ten znak co se používá pro aritmetický průměr. Díki. Témata: Microsoft Excel

Diakritické znaménko - Wikipedi

čárka nad písmenem - Czech-English Dictionary - Glosb

- pro označení délky samohlásky se užívá vodorovná čárka nad písmenem ā , ō, ī - krátkost samohlásek se označuje obloučkem nad písmenem ă, ŏ, ĭ - napjatost redukovaných jerů před jotací se značí stříškou ^; ^ь , ^ V cizích slovech označuje tzv. Elizi tedy zkracuje člen slova příklad: d'Artagnan. V angličtině také přivlastňovací způsob: Pavel's tedz Pavlův. Značí se znaménkem jako čárka, ale posunutým do horní kurzívy. Nelze zamětin za českou čárku nad písmenem (´), popřípadě českou, jednoduchou horní uvozovku (')

Na mobilu je třeba přepnout klávesnici na číselnou, středník se pak nachází nad mezerníkem, vpravo vedle dvojtečky. Je také možné déle podržet obyčejnou tečku a zobrazí se možnosti dalších znaků, mezi nimiž je i středník. Na tabletu je středník pod písmenem M, opět stačí déle podržet Nauč se psát všemi deseti. Jednoduše, online a zdarma. Nedatluj je nejpopulárnější česká aplikace na psaní všemi deseti. Vyzkoušej náš online kurz

Původ TILDE ~ nad písmenem N - Španělština zdarm

 1. Ein waagrechter Strich über dem u diente bei Kurrentschrift zur Unterscheidung zum n. Also es heißt Nikolsburger Fuhrmann, aber es heißt Müller. ´ že: 2 čárky nebo dvě tečky nad u - znamenají přehlasované u, tedy ü. vodorovná čárka nad u slouží v kurentu k rozlišení od n (u nás to bereme jako háček nad u
 2. textu. Některé znaky představují radikální zjednodušení, např. tečka různě vysoko nad řádkou znamená E, N, nebo T, vodorovná čárka obdobně H, U, nebo R. Jiná písmena jsou zapisována ale ještě poměrně složitými znaky, které se v podstatě neodlišují od běžného tiskacího nebo psacího znaku
 3. Minus je svisle o trochu posunut tak, aby byl ve stejné výšce jako vodorovná čárka ve znaménku plus (+ − =) oproti pomlčce (+ - =) a spojovníku (+ - =). Lze ho zapsat pomocí entity −
 4. Kostelec nad Černými lesy, Fryšava pod Žákovou horou apod.) 5. jména osob se píší s velkým písmenem (malým se píší voj. hodnosti a šlechtické tituly), u cizích jmen respektujeme původní formu zápisu (d´Artagnan, O´Gilvy, McCarthy apod.

Nadtržení písma - Word - poradna Živě

Najdeme výraz <([aioukvszAIOUKSVZ])␣ a nahradíme jej výrazem \1^s. Je nutné mít zapnutou podporu speciální znaků při nahrazování. Speciální znaky Spojovník, pomlčka, minu. JAZYKOTRANS: Pomlčka a spojovník. Pomlčka je delší vodorovná čárka. Naznačuje větší přestávku v řeči nebo od sebe výrazně odděluje části. vynechání některých písmen ve slovech, v originálu textu vodorovná čárka nad písmenem). Na boku rakve čteme latinský nápis s chronogramem připomínající, že pohřbený hrabě Leopold byl fundátorem tohoto kostela: eCCe hIC IaCet LeopoLDVs FVnDator hVIVs éCCLesIae. Chronogram skrývá letopočet 1774, který se vztahuje k roku. How to Overline Characters in Microsoft Word. So you know how to underline just about anything in Word, but what if you need to overline something? This is a fairly common occurrence in statistics and other scientific fields, but Word..

Je to nejkratší vodorovná čárka (-) a najdeme jej přímo na klávesnici. Sází se bez mezer. Tento znak pouţijeme kdyţ: spojujeme dva výrazy nebo dvě části sloţeného slova. Pokud vyjde spojovník na konci řádku, musíme ho na dalším řádku opakovat. rozdělujeme slovo na konci řádku Michala velkokřížník, Jejich císařského a královského majestátu skutečný tajný rada, komoří a generál polní podmaršálek, narozen 21. června 1699, zemřel 16. ledna 1769; podtržené písmeno je označením kontrakce, t. j. vynechání některých písmen ve slovech, v originálu textu vodorovná čárka nad písmenem) Pokud jsou tři tečky na začátku textu, následující text začíná malým písmenem. Tečky a text se oddělují mezerou. byla částečně upravena. Spojovník. Spojovník je nejkratší vodorovná čárka (je umístěn na klávesnici). Spojuje dva výrazy nebo dvě části složeného slova bez mezer

Psaní speciálních znaků ve Windows - Jana 4

Spojovník (krátká vodorovná čárka, na klávesnici znaménko mínus): používá se bez okolních mezer. Používá se k označení jedné věci, jednoho místa více slovy (např. anglicko-český slovník, Praha-západ, ping-pong, n-tice, B-vitamín, nádraží Praha-Holešovice, Brno-město, Brno-Slatina) nebo jako podmínková část. No řekněte sami, proč se v češtině píše nad písmenem U na začátku slova čárka a uprostřed kroužek a proč tomu je jen u U. Kdyby se ona znaménka psala na stejném místě a měla by byť jen nepatrnou odlišnou vokální hodnotu, nebo by vyjadřovala pojmové odlišení, pak by to mělo logiku Interpunkþní znaménka (tečka, čárka, dvojtečka, otazník ) se připojují k předcházejícímu slovu bez mezery, za znaménkem se dělá mezera. Spojovník je vodorovná čárka, která spojuje dva výrazy bez mezer, pokud končí řádek spojovníkem, opakuje se spojovník na začátku dalšího řádku Vodorovná čárka. Vodorovná čárka (¯) je diakritické znaménko označující většinou délku, které se umísťuje nad znak samohlásky, vzácně pod ní (podtržítko) nebo nad znak souhlásky). Někdy je nazýváno podle angličtiny také macron, z řeckého - makrón, dlouhý Spojovník anglicky CS spojovník volume_up {masculine} div.asp_r.asp_r_1.vertical{max-width:300px}div.asp_r.asp_r_1 span.highlighted{font-weight:500} Pravopisné diktátyBě/bje, vě/vje, mně/měČárkyI/y v koncovkáchKoncovky podst. jmenKoncovky příd. jmenOstatní cvičeníSamohlásky, souhláskySouhrnné diktátyShoda přísud. s podmětemS/z/vzVelká písmenaVyjmenovaná slovaPo BPo.

Název příspěvku v českém jazyce: podnázev příspěvku (pro nadpis použijte v textovém editoru Styl Nadpis ČJ, pokud není uvedeno, nevkládejte do textu prázdné řádky) Jméno a příjmení1, Jméno a příjemní2, Jméno a příjmení3 (uvádějte bez titulů, v textovém editoru použijte přednastavený Styl Autoři ť - vodorovná čára se nachází ve střední výšce, horní část písmena zasahuje asi do poloviny horní výšky, há-ček v podobě prohnuté svislé čárky umístěn těsně nad vodorovnou čárou v horní výšce písmena, možnost opačného tahu pro leváky sampí. Aby bylo zřejmé, že se jedná o číslovku, psala se nad písmenem ležatá čárka nebo se za ně kladla značka přízvuku. Tak se například číslice 11 zapisovala jako ια', 12 jako ιβ' atd. Pro označení tisíců se před písmeno zapisovala čárka: ,α = 1000; ,β = 2000

Znaky na klávesnici ZnakyNaKlavesnici

Pomlčka je delší tenká vodorovná čárka, která má význam oddechu ve větě. Píšou se kolem ní mezery. Z klávesnice se vkládá pomocí klávesové zkratky trl-. Pokud ve Wordu napíšete sekvenci mezera spojovník mezera, Word obvykle provede automaticky změnu tohoto spojovníku na pomlčku. Příklad: Bylo - nebylo Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33319 ©Autor textu: Naděžda Kosová Recenzent: Ing Jde o prostor pod vrcholem střechy tvořený dvěma trámy (krokvemi) ve tvaru velkého písmene A. A hambalek (hledejte si ho v současných slovnících!) je trámek jenž obě krokve spojuje. Jinými slovy: je to ona vodorovná čárka v liteře A. Původ hambálků je ovšem v jazyce Goethově, tedy v němčině 1939 Alb.13-18 VV, sestava 6ks různých hodnot, všechny s DV přetisku na ZP 12: čárka nad písmenem t a mezi číslicemi 3 a 9; 1ks zk. Kar a 1ks zk. Kar a 1ks zk. G

písmenem slova jsou bez tečky (fa, ks). Lépe je některé takové zkratky rozepsat slovy. Nedávejte v jednom výkřiku dohromady například a atd., tj. chybně je:. Například platí A, B, C, atd. Zkratky mají ustálené psaní velkých a malých písmen, např. akademických titulů (JUDr., Ing., DrSc.). U zkratek titulů je. 1970 Pof.1813ST, Beethoven 40h, vodorovná 2-páska, ST II+I, na ZP 21/2 II. typ - čárka v písmenu h; kat. 5.500Kč, hledané! 4000 Kč (148 €) 2368 (A5) 1970 ZT Pof.1815, Komenský 40h.

4.3 SPOJOVACÍ ČÁRKA (SPOJOVNÍK), POMLČKA 4.3.1 Spojovník. Spojovník spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer. Končí-li předcházející řádek spojovníkem, opakuje se spojovník na začátku následujícího řádku. K napsání spojovníku se používá krátká vodorovná čárka

 • Hizballáh vznik.
 • Bosch performance line cena.
 • Hernia incarcerata.
 • Generátor náhodných přezdívek.
 • Tesco lepidlo.
 • Zfinalizovat zfinalizovat.
 • Penzion s restaurací český ráj.
 • Minimální světlá výška provozovny.
 • Autonomní automat.
 • Mám exekuci a budu dědit.
 • Petr sepéši autonehoda.
 • Zdravé kinder řezy.
 • 64gb microsdxc kingston cl10 uhs i 80r.
 • Karlův most anglicky.
 • Omega music.
 • Disneyland uk.
 • Jak vytvarovat hokejové brusle.
 • Ateista nevěřící rozdíl.
 • Vaporizer na triky.
 • Podíl obnovitelných zdrojů energie v čr.
 • Lloyds shoes.
 • Nejočekávanější hry 2016.
 • Nikon d7500 tělo.
 • Mike dirnt bass.
 • Kontuze srdce.
 • Télemachos.
 • Banquet tlakové hrnce.
 • Chránička kabelu 80.
 • Framesi notino.
 • Banisteriopsis caapi účinky.
 • Podvodní obrácený hokej.
 • Zverimex kadan.
 • Zhoubný nádor slzné žlázy.
 • Záření radioaktivní.
 • Samsung microsdxc 64gb uhs i u3 mb mc64ga/eu.
 • Smlouva o praxi.
 • Clancy bouvier.
 • Number one song.
 • Halogenový hrnec.
 • Jarní česnek.
 • Jeskyni krapniky.