Home

Třídění organismů pracovní list

Třídíme živočichy - Digitální učební materiály RV

 1. Materiál obsahuje prezentaci a k ní navázané pracovní listy (které lze použít i samostatně) na téma třídíme živočichy. Důraz je kladen na živočichy žijící v našich podmínkách
 2. PŘVZ - Třídění organismů. DUM číslo 94884. Nová Pracovní list je možné použít při společné práci na interaktivní tabuli nebo vytisknout jako pracovní list. Klíčová slova: organismus,.
 3. pracovní list. Přihlásit se. Úvodní stránka; Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 729x. 2. Třídění organismů (rostliny) - pracovní list 17- 5. ročník . pracovní list. Stupeň: Základní 1. stupe.
 4. Třídění živých organismů- I.část Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou. Třídění živých organismů 1. část Přírodověda 5.ročník. Živé organismy můžeme třídit různě: •Podle místa naší planety., na kterém žijí a rosto

DUMY.CZ Materiál PŘVZ - Třídění organismů

 1. . Anotace: pochopení projev ů života u organism ů Příroda, třídění Ke každému obrázku napiš, do jaké přírody patří, u přírody živé doplň ještě říši. Třídění organismů 1. mitochondrie 2. přijímání potravy 3. příroda 4.
 2. Třídění organismů 3 1. Do jednotlivých kolonek dopiš chybějící informace. Zástupce bezobratlých napiš přímo pod názvy skupin
 3. Třídění živých organizmů Pří_078_Rozmanitost přírody_Třídění živých organizmů Autor: Mgr. Marie Boučková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace 32. Vážka žlutavá Obratlovci Bezobratlí MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: Člověk a jeho svět

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Třídění organismů - rostliny - řešení - - vypracovala Mgr. Petra Makovičková hodnocení lekce Vesmír - prac. list - vypracovala Mgr. Petra Makovičkov Pracovní list č. 5 SRDCE A KREVNÍ OBĚH 1. Vybarvi þervenou pastelkou srdce. 2. Spoj arou, co k sobě patří. srdce roznášejí kyslík červené krvinky pohání krev bílé krvinky ničí zárodky nemocí 3. Doplň slova: tepen, srdce, žílami. _____ pracuje jako pumpa

Známá hra slouží k procvičení učiva o třídění organismů. Materiál obsahuje pojmy, definice a hrací karty. Zvířata žijící u nás Pracovní list k procvičování rodových a druhových jmen zvířat, jejich dělení na obratlovce a bezobratlé, na ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Obratlovc Pracovní list. Pracovní list je vhodné využít pro individuální práci žák ů (podmínkou je dostatek lup a mikroskop ů). V opa č- ném p řípad ě úkoly PL zpracovat ve dvojicích. Zpracování tohoto PL by m ěla p ředcházet domácí p řípra- va - žák si v p řírod ě vyhledá m ěřík a p řinese jej na výuku Třídění živočichů. Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV. trideni_zivocichu.doc. Autor Materiál obsahuje pracovní list zaměřený na opakování učiva systematickém třídění živých organismů.. Materiál je možné využít na vyvození i na opakování učiva. Šablona V/2 Název: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Téma: Živé organismy Autor: Petr Chalupný Datum vytvoření: 29.2.201 Zopakujeme si, že jméno organismu tvoří dvě části - jméno rodové a jméno druhové. Po zhlédnutí prezentace si žáci do sešitu zpracují list s různými příklady živých organismů ze svého okolí - zařadí si je do jednotlivých skupin. V druhé části si přiblížíme třídění živočichů na obratlovce a bezobratlé

Pracovní list seznamuje žáky s druhy sexuální orientace a poukazuje na některé předsudky s ní spojené. Vy_51_Inovace_Péče o zdraví.42: 6. - 7. Žák si uvědomí hodnotu lidského zdraví a nutnost o něj pečovat. Pracovní list shrnuje poznatky o zdraví, vede žáky k zamyšlení a formulaci vlastních názorů Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků. Pro jeho zvládnutí je zapotřebí úvodní instruktáž uþitele. Zadání jednotlivých úkolů je uvedeno v jejich záhlaví. List slouží k ověření vědomostí žáků v tematickém celku - Třídění organismů. Druh učebního materiálu Pracovní list CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Bingo - třídění živých organismů. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 27. 01. 2020, [cit. 2020-12-03] Třídění rostlin. Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV. trideni_rostlin.doc. Autor TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ Živé organismy se odlišují například pomocí: a) b) c) d) Živé organismy třídíme do těchto skupin

Třídění organismů (rostliny) - pracovní list 17- 5

Žáci si po skončení programu odnesou pracovní list, na kterém si mohou ve škole zopakovat dosažené znalosti. Vhodné pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Čas: 3 vyučovací hodiny (tento program nabízíme i v delší variantě - 4 vyučovací hodiny, pokud máte zájem o delší program, napište požadavek na kontaktní mail při jeho. 3) Nížiny a pohoří v Evropě (2 - 3 vyučovací hodiny) - popis vyučovacích hodin - prezentace - kartičky s pojmy - pexeso - pracovní list - přiřazovací cvičení - 4) Podnebí v Evropě (1 vyučovací hodina) - popis vyučovací hodiny - pracovní list - učivo

Vyplnit pracovní list - Převody jednotek (ofocený poslat nebo donést vyplněný do školy). Přírodopis - v učebnici si přečtěte str. 19 - 22 a doplňte zápis, který si opíšete/ nalepíte do sešitu. Základní projevy živých organismů Pracovní list Dopravní výchova.pdf . Téma: Třídění a zpracování odpadů. Základní charakteristika: Pro žáky základních škol je k dispozici pracovní list na téma Recyklace odpadů. Žáci se naučí rozeznávat jednotlivé typy odpadů a způsob nakládání s nimi. Pracovní list Třídění a využití odpadu.pd

DUMY.CZ Materiál Třídění odpadu - pracovní list

 1. Popis: Pracovní list na téma vnější stavba list je koncipován pro výuku praktického (laboratorního) cvičení na základní škole. Žáci do pracovního listu doplňují poznatky získané zejména pozorováním, ať už pozorováním bezděčným, kdy pozorují listy konkrétních dřevin, anebo zprostředkovaným pozorováním, kdy porovnávají tvary a okraje listů na.
 2. Systematické třídění organismů. Pracovní list seznamuje žáky se základy systematického třídění organismů formou práce s textem a přiřazování charakteristických znaků jednotlivým říším. Petr Tišl, publikováno 4.5.2017 8:32, zhlédnuto 2751×, 2 komentáře, hodnocení
 3. Přírodniny a lidské výtvory_pracovní list. Základní pojmy: Přírodniny a lidské výtvory . Čas. Třídění organismů - živočichové - vypracovala Mgr. Petra Makovičková.
 4. Systematické třídění organismů. Pracovní list seznamuje žáky se základy systematického třídění organismů formou práce s textem a přiřazování charakteristických znaků jednotlivým říším. Petr Tišl, publikováno 4.5.2017 8:32, zhlédnuto 3077×, 2 komentáře, hodnocení

Výukový portál [] 1

Pracovní list na týden 19.-23.10. ZDE Téma: Význam a zásady třídění organismů Cíl: Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek. Samostudium Téma: Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy - zápi moc mě těší váš zájem o přírodopis. Čeká nás moc hezká látka, i když poměrně složitá. Budem zkoumat buňku - je to nejmenší stavební jednotka všech organismů, pouhým okem nepozorovatelná. Kluci mají malý náskok, protože jednu buňku pod mikroskopem již pozorovali. Ale nebojte se děvčata - o mikroskopování. Základní škola a Mateřská škola Bynov Na Pěšině je úplná devítiletá škola. Součástí ZŠ Na Pěšině jsou také dvě mateřské školky - MŠ Na Pěšině a školka Rudolfova

8. týden - Třídění živých organismů Webový portál k ..

Obsahuje pracovní list a řešení. Žák může pracovat přímo na PC nebo na vytištěném PL. Procvičí si znalosti z oblasti třídění, bude luštit tajenky, hledat vetřelce a doplňovat. [] Na sběrném dvoře Pracovní list lze využít v rámci environmentální výchovy. Žák jej může vypracovávat v tištěné nebo. PŘ - Třídění organismů - budeme doplňovat zápis, pokud nestihneme celý, doplníte si sami, dám Vám sem na stránky zápis vyplněn M - pracovní list dělení se zbytkem (7,8,9,10), souhrnně procvičovat na onlinecviceni.c Pracovní sešit - domácí úkol - opakování k testu. 4. Pozorování neživé přírody - 17. 9. 2018 · Vzduch - dýchání - kyslík, vydechování oxid uhličitý 3. 2019 Třídění organismů . Bezobratlí . nemají kostru z kostí, nemají páteř. Třídění organismů Distanční výuka přírodopis 6.C 14.10. zápis Stáhnout PRVOCI Distanční výuka přírodopis 6.C 19.10. zápis Stáhnout PRVOCI Pracovní list Stáhnou

Třídění organismů: PowerPoint: Buňka: PowerPoint: Hlísti: PowerPoint: Hmyz s proměnou nedokonalou I. PowerPoint: Hmyz s proměnou nedokonalou II. PowerPoint: Fotosyntéza a dýchání: PowerPoint: Hmyz s proměnou dokonalou - denní motýli I. PowerPoint: Hmyz s proměnou dokonalou - denní motýli II. PowerPoint: Hmyz s proměnou. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Může si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně na počítači vyzkouší, jak porozuměl textu. Na čtení navazují hodiny tvůrčího psaní. Září: - pracovní list - práce na.. 11_Třídění živých organismů | notebook | 5556.589 kB 12_Třídění živých organismů podle společných znaků | notebook | 20764.755 kB 13_Obratlovci | notebook | 2183.303 k Jul 16, 2017 - Hledat třídění živých organismů na SlidePlaye Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka.

Přírodopis 6. t řída - zsvolyne.c

Objev buňky, základy buněčné teorie, základy genetiky, objev séra proti vzteklině, objev penicilinu, zakladatel etologie, objev struktury DNA, zakladatel lékařské školy na ostrově Knós, vyslovuje teorii abiogeneze, vytvořil systém třídění organismů, odmítl teorii samoplození, zavedl podvojné názvosloví, zavedl termín. Počasí dnes: 5. 12. 2020. Bude polojasno až oblačno, místy až zataženo. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 6 až 2°C

- popis vyučovací hodiny - prezentace oběhová soustava - pracovní list Třídění organismů. 21 srpna, 2019. Země ve vesmíru Pracovní_list_56_třídění_organismů.ppt .ppt 289,00 kB 0× Pracovní_list_59_dědičnost.ppt .ppt 288,00 kB 0× Pracovní_list_61_obratlovci.ppt .ppt 557,50 kB 0× Pracovní_list_63_ryby.ppt .ppt 236,50 kB 0× Pracovní_list_66_obojživelníci.ppt. Virtuální knihovna - portál pro učitele. Předmět: Přírodověda Ročník: 5. ročník ZŠ Autor: Petra Strnadová Typ dokumentu: Učebný materiál Vytvořené dne: 24.02.2013 14:46 Formát souboru: Velikost: 1228 k ZÁPISY z vyučovacích hodin 5. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - dějepis: VLASTIVĚDA - zeměpis: PŘÍRODOVĚDA: 01. Opakování dějin - letopočty: 01. Praha a její okol - Centrum zraku - pracovní list - Tažní ptáci - tabulka na nové informace - Domino - Tažní ptáci - text a obrázky - Domino vesmír, mag. a grav. síla - U lidských obydlí - Energetické suroviny 4. - 5. třída - Lidské tělo - soustavy - Bezobratlí, hmyz, vývoj - PL - opakování rozmnožování - Hra chramst - potravní řetěze

pracovní list + přehled z přílohy najdeš také v uč. str 16 Skupinovou práci sice provést nemůžeme, ale nabídnuté úkoly Zápis - Třídění živých organismů - chybějící informace v zápise doplň, pozor, vloudila se chyba - obr. má být ze str. 49 (NE 47 Krásné sobotní ráno šesťáci, na další pracovní týden si zahrajete na vědce, čeká nás třídění organismů. Při své práci (pokud budete mít čas), kromě listu, můžete na wikipedii vyhledávat zajímavé názvy zvířat, rostlin (česky i latinsky) 2) Naším týdenním uþivem bude Třídění živých organismů. 3) Projděte si přiloženou prezentaci, pořádně si proþtěte každý snímek. 4) Přeþtěte si text v uebnici na straně 50 -51. 5) Vypracujte přiložený pracovní list Třídění živých organismů. Můžete si jej vytisknout a doplnit, nebo text přepište do sešitu Přírodopis 6. třída - Základní škola Volyn TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANIZMŮ.doc (31744) Závěrečná prověrka - LIDSKÉ TĚLO.doc (31744) Lidské tělo.doc (31232) PŮDA.doc (28672) ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA.doc (28160) Úvod PŘÍRODOVĚDA 5. ročník ČLOVĚK V PŘÍRODĚ ČLOVĚK A VESMÍR HORNINY A NEROSTY ENERGIE PŮDA.

Třídění živočichů Inkluzivní škol

je licenþní list a zaplacená faktura. Předmětem prodeje není program, ale licence k jeho užívání. (Třídění organismů -rostliny) • 6. ročník-rostlinná buňka, fotosyntéza aj. Součástí programu jsou pracovní listy, doplňovačky aj. zajímavosti k tisku.. Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš. Zeměpis 9.11.-13.11. 2020. Témata: Čas na Zemi (místní, pásmový a letní čas, mezinárodní datová hranice)

ROČNÍK (PODNEBNÉ PÁSY A TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ) (autor: Mgr. M. Formanová) VY_32_INOVACE_001_Podnebné pásy úvod VY_32_INOVACE_002_Pracovní list podnebné pásy úvod VY_32_INOVACE_003_Dopisy z tropu VY_32_INOVACE_004_Tropický pás VY_32_INOVACE_005_Osmisměrka tropicky pás VY_32_INOVACE_006_Pracovní list tropický pás VY. Hierarchie organismů. Základní strukturální typy živých soustav. Tři domény života na Zemi. Systém eukaryot (moderní koncept superskupin) Systém eukaryot (starší/tradiční pojetí) Vznik života na Zemi. Biologická evoluce. Přehled dějin biologie. Buněčná a molekulární biologie didaktická hra Co do lesa nepatří - sběr a třídění odpadků; didaktická hra Co všechno se dělá ze dřeva; pracovní list Vyber, co je vyrobeno ze dřeva (Pracovní listy Milady Přikrylové) hra Stromy a já (Školka plná zábavy, str. 116) poznání, že i stromy jsou živé (viz příloha

PaedDr. Eva Tučková eva.tuckova@zsrakovskeho.cz Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.C: Po - Výuka pro žáky základní školy Josefov. Toggle navigation. Domů; Výuka 1. stupeň 20/21. 1.A. Září 2020/1.A NÁZVOSLOVÍ ( text + pracovní list - tabulka ) Jejich třídění člověkem dle charakteristických znaků .(V závorce jsou uvedeny používané zkratky, I. PODLE VLIVU ČLOVĚKA NA VÝVOJ ORGANISMŮ (uveď příkladyavysvětli podstatu) Zde si stáhnete pracovní list - test: Pracovní list - test. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ si stáhnete zde: Řešení - test . SAMOSTATNÁ PRÁCE - 30. 3. - 3. 4. 2020. PŘ. Zde si stáhnete Zápis a pracovní list: Zápis - Třídění živých organismů. Pracovní list - Podnebné pásy . VL. Zde si stáhnete Zápis (opakování učiva) a Pracovní. Lidské vlastnosti. Cílem charakteristiky lidských vlastností je zobrazit důležité povahové rysy, schopnosti, dovednosti a záliby určité osoby

.Mgr. Daniel Königer daniel.koniger@zsrakovskeho.cz Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.B: Po - Pracovní list slouží k procvičení učiva o základních podmínkách života na Zemi. Žáci si pomocí doplňovačky připomenou, které podmínky jsou nezbytné k životu organismů a následně tyto informace ověří během pokusu Pracovní list seznamuje žáky se základy systematického třídění organismů formou práce s textem a přiřazování charakteristických znaků jednotlivým říším. Berušky, autor: Mgr. Eva Macháčková. Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvíjení představ o čísle (vizualizace počtu)

Třídění organismů. Zde máte pěkně zpracované video na pochopení látek organických a anorganických. Také vám ukáže, které látky jsou nezbytné pro život: 9. třída. Zdravím deváťáci! Tak opět začíná nový pracovní týden a my se uvidíme na on-line setkání v pátek v 10h ráno TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ + 2. ZÁKLADNÍ TŘÍDĚNÍ ROSTLIN + 3. a 4. PODLE ČEHO ROSTLINY TŘÍDÍME pdf 301 kB - LIST 1 pdf 634 kB - LISTY 2, 3, 4. Tentokrát testík nebude, ale místo toho bude ÚKOL: LISTY 1. + 2. PŘEČÍST - PODPIS: LISTY 3. + 4 pracovní list; Živá a neživá příroda (393.66 kB) pracovní list; Třídění živých organismů (497.41 kB) prezentace; Lidské tělo (831.62 kB) pracovní list; Části těla (148.16 kB) pracovní list; Svaly (253.07 kB) křížovka; Značení GDA (349.17 kB) práce s textem; Ledviny (260.56 kB) pracovní list; Smyslová soustava (383. Přírodní zdroje a energie - pracovní list 3. Voda 4. Voda - pracovní list 5. Ovzduší 6. Ovzduší - pracovní list 7. Odpady 8. Odpady - pracovní list částí atmosféry nezbytnou pro život organismů na Zemi je _____ vrstva, která chrání Třídění (separace)a následná recyklace.

Třídění organismů Málotřídní škol

Uvědomit si, co vše hraje roli při třídění živých organismů do taxonomických skupin. Výstupy projektu. Buňka ( externí link ) Eukaryotická buňka ( pdf,550.01 KB ) Žákovský pracovní list ( pdf,351.75 KB ) Učitelský list ( pdf,625.47 KB třídění ovoce podle druhu: Zobrazit více informací o učivu. UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu. Pracovní list - Odevzdat do pátku 13.3. do schránky školy Číst vlastní knihu M Sčítání s přechodem přes desítku do 100 51 -třídění živých organismů a nauč se je. Do 13. 3. Vlastivěda Jahl Uč. Str. 9 - Doba pobělohorská, přečíst a udělat stručné výpisk Přírodověda - podmínky pro rostliny a živočichy v ČR, třídění živých organismů = UPř s. 53-67 + zelené desky 19. - 21. PROSINEC. Český jazyk - podstaná jména - pád, číslo a rod, skloňování, i/y v koncovkách podstatných jmen rodu mužského životného a neživotného,.

Pracovní list

• třídění a upevňování nových poznatků • Pro dvojice žáků nakopírujeme podle potřeby pracovní list (viz. str.3) • K samostudiu lze použít pomocný text. (za účasti půdních organismů), které využijí opět k tvorbě listů (mimo jiné) Máme připravený hodnocený pracovní list, který každý žák zpracuje. Jednotlivé žákovské týmy si vyberou jednu část přírodního společenství louka (suchá louka, vlhká louka, pastvina, mez, remíz) a zpracují pro ostatní poster. Ten zveřejníme například na chodbě školy Činnosti spojené s montáží, opravami, rekonstrukcemi, revizemi a zkouškami vyhrazených tlakových zařízení, například parních a kapalinových kotlů, jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku, tlakových nádob stabilních, jejichž nejvyšší pracovní. Pracovní list. ČESKÝ JAZYK. Milí šesťáci, tento týden vás čekají 3 úkoly (vypracují pouze ti, se kterými se neuvidím ve škole): 1) Vyplňte přiložený pracovní list- PŘÍSUDEK. 2) Vypracujte cvičení 2 na straně 115 v učebnici. Převeďte do minulého času: Planoucí ohně ozářily/i tábořiště libeňské tlupy.. Žáci vypracují pracovní list, který jsme společně začali doplňovat ve škole - viz příloha. Přírodopis Každý žák zpracuje referát o nějakém zástupci z říše hub. Referát bude obsahovat název houby, její popis, nějakou zajímavost, obrázek a zdroje informací, ze kterých žáci čerpali. Fyzik

Bingo - třídění živých organismů - Digitální učební

Třídění organismů . pochopí rozdíl mezi bakterií a virem: Viry a bakterie . na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí pojmy producent, konzument , reducent; pochopí nezbytnost jednotlivých složek v potravním řetězci, zná význam řas a vybrané zástupce, Jednobuněčné organismy : rostliny, houby, živočichové Pracovní sešit: str.55/neurčitá zájmena cv.2 str.55/záporná zájmen 1a,2,3. Přírodověda od p. uč. Prokopové - zopakujte si kapitolu Třídění živých organismů ( str. 46 - 49) a v sešitě si doplňte list číslo 2 (vyhledávejte názvy živočichů v encyklopediích nebo na internetu). Toto učivo bude i v opakovacím testu Metodické pokyny: Poznávání a třídění ekosystémů, živočichů a rostlin. Druh učebního materiálu: Pracovní list Druh interaktivity: Kombinovaná ílová skupina: Žáci 6. a 7. ročníku Datum vzniku šablony: 10. 7. 201

Třídění rostlin Inkluzivní škol

Jeden z těchto pracovních listů slouží na procvičování hub. Pracovní list si vyplňte během tohoto týdne, podle toho, kdy budete mít čas. Jedná se o samostatnou práci. Jak jsem již řekla, tak pracovní list slouží hlavně na procvičení a k upevnění znalostí i houbách. 21. 10. DISTANČNÍ VÝUK POZNÁVÁNÍ A TŘÍDNÍ ORGANISMŮ Biomy a biotopy Ing. Helena Jedličková, Ph.D. Třídění rostlin uţivatelské, včetně pěstitelského, Klimatické pásy -zopakovat viz. pracovní list Vegetační stupně,lesní patra - zopakovat si Sklon, reliéf aj.. Živá příroda - třídění rostlin, hub a živočichů Podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost, sluneční světlo, voda, půda,vzduch Životní podmínky rostlin Rostliny, jejich části (kořen, stonek, list,květ) Výživa rostlin Živočichové a základní stavba jejich těla Stopy zvířa

5. ročník - Olomouc.eu, oficiální informační portá

M geometrie- pracovní sešit str. 43, cv. 4, 5, 6. PŘV- pracovní list v Materiály a soubory- kosterní a svalová soustava. 8.6. ČJ- zápis opakování pravopis mě/mně ve slově (do školního sešitu v Materiály a soubory) PS malý str. 24- celá. M- procvičování desetinných čísel- přílohy v Materiály a soubory. 1.6 - 5.6. 5.6 o 5. ročník - přírodověda (Třídění organismů - rostliny) o 6. ročník - rostlinná buňka, fotosyntéza aj. o 7. ročník - botanika - základy botaniky, systematický přehled vyšších rostlin. o Mezipředmětové vztahy: pěstitelství, domácnost, ekologie a ochrana životníh

Žáci si po skončení programu odnesou pracovní list, na kterém si mohou zopakovat dosažené znalosti. Vhodné pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Čas: 3 vyučovací hodiny Pojďme nahlédnout do tajů třídění organismů a seznamme se s některými zástupci jednotlivých tříd. Vhodné pro II. stupeň ZŠ. Čas: 3 vyučovací hodiny. Materiál je zaměřen na anorganické a organické látky, jejich třídění. Do pracovního listu žák zaznamenává své vědomosti a poznatky, vypracování je zpětnou vazbou pro žáka i pro učitele. Součástí je i pracovní list - vyplněný. Použité zdroje 1. MUSILOVÁ, E., BURDA, R. Přírodopis. Úvod do učiva přírodopisu Třídění nerostů prvky 1 halogenidy 1 sulfidy 1 oxidy 2 uhličitany 2 dusičnany 1 sírany, fosforečnany 1 křemičitany, organolity 1 Laboratorní práce 1 Opakování mineralogie 3 4) Petrologie (vlastnosti, význam, praktické využití hornin) celkem 6 list/pros Horniny vyvřelé 2 Horniny usazené 3 Horniny přeměněné Interaktivní prezentace pro práci na PC s využitím internetových zdrojů. Přílohou je pracovní list. Bingo - třídění živých organismů, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová. Známá hra slouží k procvičení učiva o třídění organismů. Materiál obsahuje pojmy, definice a hrací karty DÚ - Mat - pracovní list (desetinná čísla), ceny potravin - do pátku, PS s. 27 - kdo nestihl, dokončí na středu + úkol z pondělka od p.u. Poláškové - na středu. V pátek do Př - donést fotky z ultrazvuku, fotky z kojeneckého, batolecího, předškolního či školního období - stačí 4 fotk

 • Halogenový hrnec.
 • Kimberly clark litovel volná místa.
 • Labyrint 4 film.
 • Postavičky andělů.
 • Kachlová kamna na dřevo.
 • Ceny vodních atrakcí v bulharsku.
 • Historie slipů.
 • Hypernatremie stefajir.
 • Boloňská omáčka se smetanou.
 • Challenger cup golf.
 • Downton abbey online.
 • Stavovské divadlo pokladna telefon.
 • Dodge grand caravan prodej.
 • Piráti z karibiku salazarova pomsta zkouknito.
 • Instagram frames app.
 • Outletexpert.
 • Horolezecké lano brno.
 • Vapen cz.
 • Jak poznat typ vlasu.
 • Mail spam.
 • Obrázky boha.
 • Jaká krbová kamna diskuze.
 • Chyby při pasení koníčků.
 • Rakovina prsu priznaky.
 • Obrácený jablečný koláč se zakysanou smetanou.
 • Pevné mezery word.
 • Gymnázia praha 4.
 • Retro vybavení bytu.
 • Spalničky.
 • Caste stridani partneru.
 • Velikonoční povstání.
 • Ošetřovatel v zoo vzdělání.
 • Rodin polibek.
 • Domácí paraziti.
 • Ocko jackpot.
 • Terénní sportovní kočárek.
 • Jak udělat mezeru mezi odstavci.
 • Turbina schema.
 • George v.
 • Macenauer akvaria.
 • John malkovich potápění.