Home

Mandelinka osiková

Mandelinka dvacetitečná se vyskytuje na vlhkých loukách, kde rostou hostitelské rostliny, a to zejména v nížinách. Kukly. Rostlinolékařský význam. Při přemnožení může způsobit totální holožíry a následné prosychání korun či odumření napadených dřevin. Příznaky napadení. mandelinka osiková « » ← Předchozí. Další Chrysomela tremula - mandelinka osiková. Autor: Zdeněk Chalupa. Možnosti podílení se na BioLibu. K obrázkům v galerii, ať už potvrzeným nebo nepotvrzeným, můžete přidávat či měnit jejich determinaci (určení), pomáhat ověřovat cizí determinaci, nebo psát k obrázku komentáře Mandelinka je nebezpečný škůdce, který může snížit výnosy bramborového pole. Větší množství mandelinek může rostlinám zcela zničit věškeré listy. Vedle brambor mohou rovněž napadat i rajčata a některé domácí rostliny z čeledi lilkovitých. Mandelinka topolová je velká 8 - 15 mm a má cihlově červené tělo.

Mandelinka nádherná (Chrysolina fastuosa) je sice drobný brouk dosahující délky 5 až 6 mm, díky svému zbarvení je však broukem nepřehlédnutelným. Mandelinka nádherná má nádherné kovově lesklé zabarvení, které je někdy zelené, jindy modré, fialové, měďově červené či zelenožluté Mandelinky (Chrysomelinae) je podčeleď patřící do čeledi mandelinkovití (Chrysomelidae) v rámci řádu brouků (Coleoptera) - mandelinkovití - dřepčíci (Crepidodera aurata aurata, Crepidodera aurea), mandelinka topolová (Chrysomela populi), mandelinka osiková (Chrysomela tremulae), mandelinka košíkářská (Phratora tibialis tibialis), mandelinka úzká (Phratora vitellinae), mandelinka lesklá (Phratora vulgatissima), mandelinka okrouhlá (Plagiodera.

Mandelinka topolová (Chrysomela populi) je brouk, jehož larvy poškozují listy žírem.Škodí především na topolech, při přemnožení způsobuje holožír Chrysomela vigintipunctata (Scopoli, 1763) - mandelinka dvacetitečná . Taxonomické zařazení: Řád: brouci (Coleoptera) Čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae) Hostitelské dřeviny: vrba (Salix spp.). Popis druhu: brouci jsou mírně podlouhlí, 6-9 mm dlouzí. Hlava a štít jsou kovově tmavě zelené až černé je brouk z čeledi mandelinkovitých, který se živí spásáním bramborové natě. Z podlouhlých žlutooranžových vajíček, která mandelinky kladou ve shlucích po 30-35 kusech na rub listů (jedna samička může za svůj dvouletý mandelinka bramborová život naklást až 2400 vajíček), se po 4 až 15 dnech vylíhnou chrakteristické cihlově zbarvené larvy s černou hlavou.

Mandelinka dvacetitečná - Wikipedi

Mandelinky (Chrysomelidae) jest čeleď brouků těla obyčejně zavalitého, klenutého, elliptického, až skoro polokulovitého nebo válcovitého, zřídka štíhlého.Tykadla zpravidla nitkovitá, řídčeji kyjovitě ztlustlá, 11členná, obyč. kratší než 1/2 těla, vkloubená na čele nebo před očima Chrysomela populi Linnaeus, 1758 - mandelinka topolová. Taxonomické zařazení: Řád: brouci (Coleoptera) Čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae) Hostitelské dřeviny: topol (Populus spp.) a vrba (Salix spp.). Popis druhu: brouci jsou podélně ovální, 8-12 mm velcí s cihlově červenými krovkami. Krovky jsou na samém konci černé, stejnoměrně klenuté s nejvyšším bodem. Mandelinka bramborová Foto: Profimedia.cz. Vědci objevili způsob jak hubit mandelinku bez chemie. Hubení mandelinky pomocí hub a parazitů je podle vědců mnohem ekologičtější. Navíc hmyz si dokáže časem vypěstovat proti toxickým látkám v insekticidech odolnost. Novinářům to řekla Daniela Procházková Biologického centra.

Mandelinka na zahradě Mandelinka, brambory, škůdce, insekticid. Životní cyklus mandelinky. Dospělí brouci přezimují v půdě, na jaře vylézají a hledají porosty brambor či jiných hostitelských rostlin, kde probíhá zralostní žír a páření. Samice mandelinky se potom věnují kladení vajíček, která umisťují na spodní stranu listů, do skupin po několika desítkách. Chrysomela tremula - mandelinka osiková. Titulní stránka » Animalia - živočichové » Coleoptera - brouci » Chrysomelidae - mandelinkovití » Chrysomelinae - mandelinky » Chrysomela tremula - mandelinka osiková Mandelinka bramborová na klíček kov 11cm v krabičce Kovap. Mandelinka bramborová patří mezi mandelinkovité brouky. Byla k nám zavlečena v době druhé světové války z Ameriky a nyní páchá na bramborových polích asi největší škody Mandelinka (Timarcha goettingensis) foto, obrázky, Wikipedie info, popis, referát, zajímavosti, potrava - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Leptinotarsa decemlineata - Mandelinka bramborová - Duration: 1:03. AlfAdek 1,626 views. 1:03. Everything you need to know about the Colorado Potato Beetle - Duration: 7:51

Všechno co vás zajímá o bydlení v domě i bytě, rady a tipy, jak si poradit s vlastní zahradou i zahrádkou a spousta hobb Mandelinka se vyskytuje i v Klatovech a okolí, ale ne v tak velkém množství. Zahrádkáři kolem mě si na mandelinku dávají pozor, sbírají jí, stejně tak i larvy a nebo dělají postřik. Nemohu ale říct, že by se mandelinka přemnožila, uvedl předseda okresního sdružení Českého svazu zahrádkářů v Klatovech Josef. Titulní stránka » Animalia - živočichové » Coleoptera - brouci » Chrysomelidae - mandelinkovití » Chrysomelinae - mandelinky » Chrysomela tremula - mandelinka osiková » 5-000-000-001-821.jp Fotografie vážek, motýlů, brouků, pavouků a jiného hmyzu, fotoherbář,makro fot

mandelinka osiková - vážky, motýli a jiný hmy

Poznámka: podobným druhem je mandelinka osiková (Chrysomela /Melasoma/ tremula), odlišíme ji podle absence černé skvrnky na konci krovek. Martináček habrový (Saturnia pavonia, synonyma Phalaena pavonia, Eudia pavonia) - výskyt v Krkonoších: vystupuje poměrně vysoko do nadmořské výšky 1000 m, třeba na Rýchorách Funniest Dogs And Cats - Try Not To Laugh - Best Of The 2020 Funny Animal Videos - Duration: 37:43. Funny Animals' Life Recommended for yo

Téma: mandelinka Související: brouci. ploštice. vroubenka. Pozor na americké brouky, teď se začnou stahovat k vám domů . Níže uvedený text je o mandelince bramborové jen z části.. Latinská jména a názvy co zde naleznete? - nahosemenné dřeviny - krytosemenné dřeviny - ryby - houby jako škůdci - hmyzí škůdci - zvěř dle zákona o myslivosti zde: Zvěř, doby lovu Nahosemenné dřeviny

Obrázek - Chrysomela tremula (mandelinka osiková) BioLib

Babočka osiková, mlsný návštěvník našich zahrad; Babočka paví oko (Inachos io L.) Babočka síťkovaná, jeden z našich nejpodivuhodnějších denních motýlů Mandelinka topolová (Chrysomela populi), nápadně zbarvený druh brouka z čeledi mandelinkovití. Biologická olympiáda, 54. ročník, školní rok 2019-2020, kategorie C a D Seznam organismů 1 SEZNAM ORGANISMŮ PRO PŘÍPRAVU NA TEORETICKOU ýÁST SOUTĚŽE Tuně jsou uvedeny organismy doporuené pro přípravu na teoretickou ást školního kola!!! Jak s následujícím seznamem pracovat?Podívejte se, jak všechny uvedené organismy vypadají

mandelinka - Rostliny-semena

Biologická olympiáda, 51. ročník, školní rok 2016-2017, kategorie C a D Seznam organismů 4 Srostloprstí ledňáek říþní, vlha pestrá Šplhavci datel þerný, strakapoud, žluna zelená Svišťouni rorýs obecný P vci brhlík lesní, břehule říní, budníek, þervenka obecná, dlask tlustozobý, drozd zpěvný, havran polní, jiřiþka obecná, konipas bílý, kos þerný. HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU Rybenka domácí Jepice Vážky Vážka ploská Šídlo modré Motýlice Další hm.. Babočka osiková: Členovci - Vzdušnicovci - Hmyz - Motýli: Členovci - Vzdušnicovci: Babočka paví oko: Členovci - Vzdušnicovci - Hmyz - Motýli: Členovci - Vzdušnicovci: Babočka siťkovaná: Členovci - Vzdušnicovci - Hmyz - Motýli: Členovci - Vzdušnicovci: Bahenka živorodá: Měkkýši - Plži: Měkkýši: Batolec duhov

Mandelinka nádherná - outdoor web Treking

 1. Ž I V O Č I C H O V É Prvoci. Houbovci. Žahavci Ploštěnci . trypanosoma houba nezmar ploštěnka. měňavka (sasanka) motolice. trepka (korál
 2. 1. a) mandelinka olšová b) vrbař uhlazený c) chřestovníček liliový d) štítonoš skvrnitý. 2. a) potemník moučný b) klikoroh borový c) roháček kovový d) roháč obecný 3. a) slunéčko skvrnité b) slunéčko dvoutečné c) slunéčko sedmitečn
 3. babočky - mají pestře zbarvená křídla - admirál (Vanessa atalanta), paví oko (Inchais io), osiková (Nymphalis antiopa) otakárci - ovocny (Iphiclides podaliridus), Obrázek č. 57 Mandelinka bramborov.
 4. Biologická olympiáda, 50. ročník, školní rok 2015-2016, kategorie C a D Seznam organizmů 1 SEZNAM ORGANIZMŮ PRO PŘÍPRAVU NA TEORETICKOU ÁST SOUTĚŽE Tuně jsou uvedeny organizmy doporučené pro přípravu na teoretickou část školního kola. JEDNOBUNĚNÉ ORGANIZMY krytenka, měňavka, trypanozoma spavin
 5. babočka osiková. babočka síťkovaná . babočka bílé C. modrásek . perleťovec . bělásek zelný mandelinka bramborová.
 6. Babočka osiková. Perleťovec stříbropásek. Jasoň červenooký . mandelinka bramborová - larvy i dospělci ožírají listy brambor. dřepčík polní - 2 mm, zadní nohy ke skákání.
 7. mandelinka bramborovÁ baboČka osikovÁ. baboČka pavÍ oko. baboČka admirÁl. baboČka kopŘivovÁ.

tesařík dubový mandelinka bramborová lýkožrout smrkový komár pisklavý moucha domácí blecha obecná chrostík kosníkový mol šatní klíněnka jírovcová bělásek zelný babočka paví oko babočka admirál babočka kopřivová babočka osiková dlouhozobka svízelová žluťásek čičorečkov mandelinka bramborová, mandelinka topolová, páte říček, potápník, st řevlík, sv ětluška, svižník, vodomil černý, zlatohlávek Motýli babo čka paví oko, babo čka kop řivová, babo čka osiková, b ělásek zelný, bělásek ovocný, lišaj paví oko, lišaj pryšcový, oká č, otakárek fenyklový, otakárek ovocný. 58. mandelinka nejskvělejší16.25 22.7. lok.1 Chs vegetace v Chrysochloa speciosissima 18.15 1999 ústí příjezd. Scop. cesty nebo mandelinka nádherná Chf Chrysomela fastuosa 59. bzučivka zlatá 11.45 26.7. lok.1 Lc pobřež. poros (Insecta) Neurčený hmyz foto Hmyz - Abecední seznam: . Český náze

Mandelinky - Wikipedi

METAZOA Kmen Vločkovci Třída Vločkovci trichoplax, treptoplax Kmen Žahavci Třída Korálnatci houbovník obecný, větevník mozkový, sasanka koňská, sasanka plášťov babočka osiková hnědásek žluťásek řešetlákový bělásek zelný bělásek řepkový bělásek řeřichový modrásek jehlicový ohniváček soumračník otakárek fenyklový vřetenuška lišaj smrtihlav mandelinka bramborová mandelinka topolová potápka roháč. Hmyz se na Zemi objevil asi před 350 miliony let. Nacházíme jej konzervovaný v jantaru -zkamenělé pryskyřici pravěkých stromů Píďalka osiková (Eulithis populata) Znaky: Délka předního křídla 1,3 - 1,6 cm. Křídla jsou světle, hnědavě žlutá s charakteristickými hnědými a zubatými příčkami a tmavším středním polem; někdy jsou celá přední křídla téměř jednobarevně hnědá e) Tři příklady lučních motýlů - babočka admirál, paví oko, osiková f) Dva další bezobratlé, žijící na loukách - páskovka keřová, saranče 2. Dokážu vysvětlit a) Co je to monokultura - jeden druh rostliny, pěstovaný na určitém míst

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ CHOROBY A ŠKŮDCI TOPOLŮ Lesnická práce

mandelinka bramborová, mandelinka topolová, páte říček, potápník, st řevlík, Motýli babo čka paví oko, babo čka kop řivová, babo čka osiková, b ělásek zelný, b ělásek ovocný, lišaj paví oko, lišaj pryšcový, oká č, otakárek fenyklový, otakárek ovocný, perle ťovec, p řástevník medv ědí OBRATLOVCI Ryby. Mandelinka lu ční, Chrysomela graminis Mandelinka nádherná, Chrysomela festuosa Bázlivec olšový, Agelastica alni Curculionidae - Nosatcovití. Babo čka osiková, Nymphalis antiopa Babo čka kop řivová, Nymphalis urticae Babo čka paví oko , Nymphalis i kopfivová, osiková Modrásek, Zlu€sek, bélásek žlu€sek Eitoretkový Jasoñ Eervenooký Otakárek fenyklový PHstevnfk medvEdf 201 . Ok pýrový 72. Mandelinka brambor., topolová Bzikavka deová 136. Masalca obecná 137. . Pakomár 138 Lišaj pryšcový 139. BEIásek zelný, ovocný 140. . Lišaj pavf Oko 141 . 142

Mandelinka topolová - Wikipedi

babočka osiková babočka admirál babočka paví oko babočka bodláková babočka kopřivová babočka bílé c babočka síťkovaná okáč luční mandelinka bramborová červotoč lýkožrout smrkový nosorožík kapucínek komár pisklavý/útočný pakomár ovád hovězí pestřenka moucha domác Prvoústí živočichové - morulovci, ploštěnci, pásnice, mechovnatci, hlísti, vrtejši, sumýšovci, rypohlavci, kroužkovci, měkkýši, drápkovci. Seznam živočichů - 1. kategorie žralok obrovský, trnucha obecná, manta velká, kapr obecný, karas obecný, lín obecný, štika obecná

Poznávačka: Hmyz

mandelinka bramborová červotoč spížní puchýřník lékařský roháč obecný roháček kozlík chrobák lesní chroust obecný chroust mlynařík babočka osiková batolec duhový okáč bojínkový okáč voňavkový komár pisklavý pakomár kouřový ovád hovězí bzikavka dešťov Seznam živočichů - 2. kategorie kopinatec plžovitý, mihule potoční, parejnok elektrický, máčka skvrnitá, žralok obrovský, trnuch Živočichové jsou řazeni systematicky, v jednotlivých kategoriiích je už řazení podle abecedy. Živočichové označení (x) jsou určeni pro školní kolo, pro okresní a krajské kolo platí celý seznam

Mandelinka Dvacetitečná - Atlas poškození dřevi

Mandelinka bramborová Škůdci - největší portál a fórum o

babočka osiková babočka admirál babočka paví oko babočka bodláková babočka kopřivová babočka bílé c babočka síťkovaná okáč luční mandelinka bramborová červotoč lýkožrout smrkový nosorožík kapucínek komár pisklavý/útočný pakomár ovád hovězí pestřenka moucha domácí tiplic Mandelinka (Chrysomela sp.) Kněz mateřský (Elasmucha grisea) Batolec duhový (Apatura iris) Babočka paví oko (Inachis io) Babočka osiková (Nymphalis antiopa ) Štětconoš trnkový (Orgyia antiqua) Babočka síťkovaná (Araschnia levana) Bělásek řepový (Pieris rapae) Masařka obecná (Sarcophaga carnaria

Mandelink

 1. Komentáře . Transkript . Jezy na Labi (PDF 1.9 MB
 2. Textová část - biologie všedního dn
 3. motýli - babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana), b. bodláková (Vanessa cardui), b. admirál (Vanessa atalanta), b. osiková (Nymphalis antiopa), b. bílé C (Polygonia c-album); z běláskovitých žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias.

Mandelinka Topolová - Atlas poškození dřevi

 1. Návodový sešitek pro splnění Qeustu. Instrumentalities booklet to meet Qeustu. by Jenna_Mcle_ERtkjzVZ6 in Types > School Work, kids, and natur
 2. denní motýli - babočka admirál, babočka paví oko, babočka osiková (černopláštník), babočka kopřivová otakárci - otakárek fenyklový - larvy papou okoličnaté kytky (mrkva, fenykl), otakárek ovocný - larvy listy ovocných dřevin mandelinka bramborová - do roku 1940 v Evropě nebyla - válka, lodě s bramborami a.
 3. Mandelinka topolová 128. Štítonoš zelený 129. Kovařík zelenavý 130. Kovařík krvavý 131. Tesařík obrovský 132. Babočka osiková 159. Babočka bodláková 160. Perleťovec stříbropásek 161. Okáč zední 162. Okáč bojínkový 163. Otakárek fenyklový 164..
 4. Brouk Pytlík - Jak si brouček Toníček pletl buben s klarinetem - A proč Potemník neutrhl broučku Toníčkovi hlavu - Jak Pytlík vyháněl strašidla, která volala: Mamíii! - Co se všechno dělá, aby dětičky neplakaly - Co chtěl Potemník všechno Pytlíkoví udělat a co uvidíte - Jak se učily malé kobylky skákat do dálky - Jak byl Chroust rád, že ho nakonec chytila.
 5. 1 8.-9. ročník Živočichové Rostliny babočka admirál, osiková, kopřivová, paví oko, 1 bělomech sivý 2 bahenka živorodá 2 bez černý 3 bělásek zelný, ovocný 3 blatouch bahenní 4 běžník kopretinový 4 bledule . Víc
 6. babočka paví oko, kopřivová,admirál, osiková, bílé C otakárci - zadní křídla mají vytažena v tzv. ostruhy : otakárek fenyklový, ovocný, modrásek obecný žluťásek řešetlákový , okáč luční, bojínkový, vřetenuška obecn

Vědci objevili způsob jak hubit mandelinku bez chemie

Spouštěcí stránka · Stránka s fotografií. Navigační panel s náhledy; Předcházející foto Šipka doleva; Zpět na spouštěcí stránku / o úroveň výše Šipka nahoru; Přepínač režimů přizpůsobit obrazovce a velikost 1 : 1 Num. kláv. +; Zobrazit / skrýt titulky / info Num. kláv. -; Zobrazit / skrýt náhledy Num. kláv. -; Spustit / zastavit prezentaci Num. kláv. Nymphalis antiopa - babo čka osiková Inachis io - babo čka paví oko (+ housenka) Vanessa atalanta - babo čka admirál Hispa atra - mandelinka trnitá Cassida viridis - štítonoš zelený Chrysomela populi - m. topolová Leptinotarsa decemlineata - m. bramborov <div style=background-color: white; border: 0px; color: #333333; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align. Otázka: Vzdušnicovci - členovci Předmět: Biologie Přidal(a): Martin Přejít na maturitní otázku Říše: Živočichové (Animalia) - Podříše: Mnohobuněční (Metazoa) - - Oddělení: Triblastica - - - a řada: Prvoústí (Protostomia) s coelomovou tělní dutinou - článkovaní (Articulata) - nestejnocenně (heteronomně) Kmen: Členovci (Arthropoda) - Podkmen: Vzdušnicovci.

Mandelinka na zahradě - rostliny-semena

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. 10000 vztahy

 • Iban to account number.
 • Halogenový hrnec.
 • Hypermobilní syndrom.
 • Děrovačka malé dírky.
 • Philips lumea prestige ipl bri956/00 bazar.
 • Lego architecture prague.
 • Teppanyaki praha.
 • Jak se zbavit propadleho hrudniku.
 • Dvb t2 hbbtv.
 • James joyce dubliňané.
 • Prodej brambor vyškov.
 • Lego tramvaj t3.
 • Výška zásuvek v kuchyni.
 • Kovošrot třebíč ceník.
 • Marie dcera kateřiny aragonské.
 • Film o potapecich.
 • Kniha světlo v obraze.
 • Obrázky volby.
 • Ráj autíček.
 • Iron maiden official merch.
 • Datart.
 • Money facebook emoji.
 • Nové byty plzeň bory.
 • Suložit jdem cz.
 • Zábrany na truhlíky do oken.
 • Výrobní plán.
 • For games 2018.
 • Kombinovaný sporák gorenje.
 • Whirlpool poprad mzdove oddelenie.
 • Fortuna kontrola tiketu.
 • 43 festival trampských písní.
 • Ws2812 led.
 • Balada pro banditu tam u řeky na kraji.
 • 15 století evropa.
 • Budhove.
 • Čsn 7352.
 • Nippon sushi brno.
 • Křížový uzel.
 • Provence brno.
 • Doba ledová crash.
 • Brennerský tunel.