Home

Stag jcu pf

Webové stránky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Přijímací řízení 2021/2022. Opatření děkanky č. 11/2020, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/202 Zprostředkováváme zahraniční příležitosti pro studenty, pedagogy a pracovníky univerzity. Spolupracujeme s téměř 300 univerzitami po celém světě Studuje zde přibližně 2 200 studentů a působí 153 učitelů a 92 zaměstnanců neučitelských profesí. Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost, 13 administrativních a provozních oddělení, a je rozmístěna ve 4 budovách v historické i nové části města.. Více o fakult Víte, že v roce 2013 byla zaměstnanost našich absolventů bakalářského studia 97,5 % a kdyby se absolventi fakulty postavili vedle sebe, vznikla by řada dlouhá více než 1,5 km Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 387 773 058. prodekan_rozvoj@pf.jcu.cz. proděkan pro vnitřní organizaci a rozvo

V IS/STAG najdete studijní programy, předměty, rozvrhy, zkouškové termíny, hodnocení a další klíčové informace pro studium a výuku. Přihlášení a prohlížení IS/STAG; Studentské hodnocení výuky; IT služby Novinky, termíny a pravidla. Sledujte novinky a nejbližší akce, aby vám neuteklo nic důležitého. Akademický. Vítáme Vás na Moodle PF JU.Kontakt na administrátora kurzů v Moodle PF JU: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.Stáhněte si mobilní aplikaci Moodle

9 / 2020 - Autoři IS/STAG vydali oficiální - IS/STAG Mobile (beta) (ke stažení zde: Google Play obchod). zveřejněno 16.9.2020 5 / 2017 - Pro evidované absolventy v Klubu absolventů nově možnost přihlásit se pomocí autentizace mojeID (popis) &mbsp;Portál praxí Informace Personální dotazník pro DPP; Přihlásit IS/STAG Modul webových služeb IS/STAG. Tento modul systému IS/STAG obsahuje programová rozhraní, která slouží k napojení dalších informačních systémů, webových a mobilních aplikací. Detailní popis modulu naleznete na produktovém webu IS/STAG V případě problému s hodnocením výuky kontaktuje správce na adrese shv@rt.jcu.cz. V e-mailu uveďte Vaše JMÉNO, PŘÍJMENÍ, STUDENTSKÉ ČÍSLO a. Zde se přihlaste svým účtem ve formátu username@jcu.cz a svým školním heslem. Na úvodní stránce*, v sekci Instalovat Office na další zařízení, klikněte na odkaz Nainstalovat. * Nezobrazí-li se vám úvodní stránka s Office, klikněte na symbol vpravo nahoře, zvolte Nastavení služeb Office 365 a poté Software a následně.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity - Pedagogická

Pokud tato změna hesla IDM neproběhne, identita se nepřihlásí k žádné ze softwarových služeb JU, autentizovaných pomocí LDAP (tj. např. portál IS STAG, EGJE -výplatnice, akademická knihovna, menzovní a ubytovací systém, systém moodle, mailová služba atd.). Toto zpřísněné opatření vstupuje v platnost od 01.11.2019 v. Web Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

IS STAG - jcu.c

 1. Přihlášení pomocí účtu organizace Přihlásit s
 2. istrativní úkony platný pro akademický rok 2020/2021. Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG (příloha Opatření rektora R 156). Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíc
 3. Přihlašovací účet JČU stejný účet jako do STAG nebo do PC v učebnách PF JČU: Heslo
 4. Kde probíhá výuka? Podívejte se, kde Jihočeská univerzita pořádá kurzy pro veřejnost. To své si u nás najdou lidé všech generací: od dětské univerzity přes aktivity pro středoškoláky, zájmové a profesní vzdělávání dospělých až po univerzitu třetího věku
PF JU - Katedra výchovy ke zdraví - Akademické centrum zdraví

Složení Rady oborových didaktiků pro 1. st. ZŠ. e-mail: didaktici1st@pf.jcu.cz Předsedkyně Rady didaktiků pro 1. stupeň ZŠ: doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D Pro zapisování předmětů a většinu studijní administrativy používají studenti elektronický portál STAG. Kombinovaná forma studia. Studenti absolvují v průběhu semestru 5-7 konzultací v celodenních blocích (pátek, nebo sobota, případně pátek+sobota) k jednotlivým předmětům Jídelníček : Burza : Seznam alergenů : Nápověd klufova@ef.jcu.cz +420 389 032 707: Vedoucí studijního oddělení; Ing. Lucie Polášková: polaskova@ef.jcu.cz +420 389 032 510: Referentky; Jiřina Juřenová: jurenova@ef.jcu.cz +420 389 032 522: Renata Pigošová: pigosova@ef.jcu.cz +420 389 032 523: Mgr. Zuzana Haišmanová: strachot@ef.jcu.cz +420 389 032 83 Katedra anglistiky/English Department. Titulní stránka; Kurzy; Katedra anglistiky/English Department; Kategorie kurzů

Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě. S účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se omezuje provoz vysokých škol Mezinárodní letní škola Soil and Water 2020. Ve dnech 8. až 17. září organizovala Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích již devátý ročník mezinárodní letní školy Soil & Water, jejímž hlavním cílem je rozšíření a propojení znalostí o půdě, vodě a rostlinách, přičemž důraz je kladen na interakce těchto složek v rámci. Omlouváme se, ale stránku, na kterou směřoval Váš požadavek, se nepodařilo najít. Je možné, že stránka byla odstraněna, přejmenována nebo není dočasně dostupná Pokud máte heslo pro první přihlášení, změňte si ho prosím na https://idm.jcu.cz/ Novinky JU Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě - 31 As a JCU Student you have access to LinkedIn Learning, with your JCU student email address and password if prompted. LinkedIn Learning is a wealth of information containing tutorials and self-paced activities that will enable you to master Outlook for the PC or Mac

Studijní oddělení - Pedagogická fakulta J

 1. Viz STAG: Sylabus předmětu KMA/POTEP. Vyučující: Blanka Jáchimová, Roman Hašek. Informace a materiály pro samostudium. 4. týden LS (9. 3. - 13. 3. 2020): Písemné sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel a v oboru kladných desetinných číse
 2. Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil
 3. Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 20/2020 k poskytnutí slev za ubytování za měsíc prosinec 2020. Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, dále v souvislosti s aktuálními usneseními vlády ČR a po projednání s panem rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto.
 4. UK PF UPCE UPOL UTB VŠB VŠE VŠCHT VŠPJ VUT ZČU Brno Česká Lípa České Budějovice Děčín Frýdek-Místek Havířov Hradec Králové Chomutov Jablonec nad Nisou Jihlava Karlovy Vary Karviná Kladno Libere
 5. nickou cestou ve veˇrejnˇe pˇr´ıstupn´e ˇc´asti databa´ze STAG provozovan´e Jihoˇceskou univerzitou v Cesky´ch Budˇejovic´ıch na jej´ıch internetovy´ch strankach, a to se za-ˇ chovan´ım m´eho autorsk´eho pr´ava k odevzdan´emu textu t´eto kvalifikaˇcn´ı pr´ace

PORTL IS STAG O portlu IS STAG. IS Stag - Fakulta rybstv a ochrany vod ve Vodanech portl portlov rozhran ISSTAG. ZSF Tituln strana etina STAG Informace pro studenty Koleje a menzy Knihovna. Lze pout libovoln portl podporujc standard JSR168, nap. PF JU - Nvod pro studenty PF JU potaov uebny V fakultn - nebo s STAG - studijn agenda Stag is classic and modern; traditional and progressive; new and old; respectful and rebellious. We're several parts clothing, part antique, part gift, part ac databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu TS, PF and JL designed the experiment. TS and PF together established theexperiment, analyzed the data and wrote the major part of paper. (Manuscript Tato bakalářská práce je zaměřena na ţivotní styl vysokoškoláka JCU - PF, oboru výchovy ke zdraví, prezenního a kombinovaného studia v ýeských Budějovicích. Z dostupných materiálu jsme se zaměřili na kvantitativní výzkum, kde hlavní metodou je dotazování. Práce se skládá z teoretické a praktické þásti

Kontakt. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 191, E-mail: info@jcu.c e-mail: trapkova@zf.jcu.cz Správa IS-STAG, rozvrh: Ing. Milan Hasman, Ph.D. tel.: +420 387 772 520 (+420 389 032 520) e-mail: hasman@zf.jcu.cz-----Adresa poštovní - podatelna: Studijní oddělení ZF JU, Studentská 1668, 370 05 České Budějovice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz, fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658, DIČ: CZ 600 76 658, číslo účtu: 104725778 / 030

STAG - studijní agenda — Ekonomická fakulta JU - jcu

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY sídlí v ulici U Tří lvů 1/A, tato katedra sekretářku nemá, v doc. Frantpřípadě potřeby můžeš kontaktovat vedoucího katedry, kterým je išek Hudeček, CSc. tel: 387 773 150, hudecek@pf.jcu.cz KATEDRA INFORMATIKY sídlí v ulici Jeronýmova 10, sekretářka je pí. aumruková, kontaktovat ji můžeš na: tel: 387 773 074, informatika@pf.jcu.c jstanek@pf.jcu.cz Konzultační hodiny Jan Staněk vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obor Estetika-Filosofie (2002), a v roce 2006 zde obhájil disertační práci s názvem Dandysmus a Čechy: Karásek, Marten, Breisky Naše fakulta v rámci Noci vědců 2020 rovněž přispěla příspěvkem na téma Vzdělávání budoucnosti: sociální a emoční dovednosti ve světě robotů a umělé inteligence

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, 370 01, České Budějovice, č. dv. 217, tel. 387 773 202, e-mail: mackur@pf.jcu.cz, konzultace: středa 16-17 (Cafe Aviatic, Široká ul.) - odborné konzultace, ponděli 13-15 (D 217) - organizační záležitosti POSLEDNÍ AKTUALITY Naučte se vytvářet online kurzy nebo e-learningové materiály k obohacení běžné výuky. Kurz představuje principy online vzdělávání i návod k LMS Moodle

kvalita.pf.jcu.cz - Pedagogická fakulta J

Vstupní stránka portálu UHK - IS/STAG. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. Vítejte Přihlásit English. Vítejte Prohlížení Uchazeč Vítejte. Prohlížení. E-Přihláška Přijímací řízení ECTS. PdF ∙ Aktuálně, Studenti ∙ 7. 12. Podávání přihlášek ke studiu CŽV zahájen. PdF ∙ Aktuálně ∙ 4. 12. CO-VIDění . PdF ∙ Aktuálně, Studenti, Zaměstnanci, Koronavirus ∙ 2. 12. Změny ve výuce na Pedagogické fakultě UHK platné od 7. 12. 202 TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 3 • V případě, že se studentovi nepodaří některý předmět absolvovat a získat za něj kredity, může si tento předmět zapsat ještě jednou (celkem tedy nejvýše dvakrát) s výjimko Analytická chemie II: ALC2 : Anorganická chemie I: ACH1B : Anorganická chemie II: ACH2B : Biochemie: BICHB: Chemie životního prostředí: CŽP : Chemie.

Katedra informatiky

jihoČeskÁ univerzita v ČeskÝch budĚjovicÍch, fakulta rybÁŘstvÍ a ochrany vo do portálu STAG Studenti a zaméstnanci JU se pñhlašují pomocí stejných údajú jako do ST - ostatní EtenáYi mají tyto pYihlašovací údaje: knihovny, napište prosím na Pokud máte problém http:/fidm.icu.çz. Ostatní Etenáñ získali pñhlašovací údaje pñ registraci. V pñpadé zapomen dotazy na knihovna@tftjcu.çz) Výukové záležitosti, informace pro studenty apod. Zkoušky: termíny zkoušek jsou zveřejňovány a přihlašování probíhá v elektronické podobě v systému STAG Výsledky zkoušek PF a PřF. Výsledky zkoušek ZsF. Výsledky zkoušek ZsF (kombinované studium). Upozornění - studenti před zkouškou musí mít splněny prerekvizity Office 365 (O365) is the online suite of Microsoft software available to current James Cook University (JCU) staff and students. From O365, staff and students can access JCU Email, OneDrive, Office applications, and more. Check back frequently, we will be releasing new guides for JCU as new software becomes available in O365 Ve dnech 10. - 21. 7. 2017 se do Vodňan na středisko MEVPIS vrátili pedagogové mateřských škol, aby se zúčastnili 3. Letní školy, kterou každoročně pořádá Pedagogická fakulta ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod s podporou z projektu IP 2016 - 2018

Informace pro studenty - jcu

 1. Aktuální informace k poplatkům za studium V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným dne 12. března 2020 jsou v navrhovaném znění Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, projednávaném v Parlamentu ve stavu legislativní nouze, upravena pravidla týkající se poplatků spojených se studiem. Tato nová pravidla.
 2. Ve spolupráci s PF JU se podílí na přípravě učitelů českého jazyka a literatury pro ZŠ. Další informace o studiu najdete v sekci Pro studenty a podrobnosti o odborném směřování Ústavu bohemistiky najdete na osobních stránkách vyučujících a v sekci Věda a výzkum
 3. E-mail: dkucera@pf.jcu.cz Www: daliborkucera.eu. Adresa: Kancelář TL 204 (vstup U Tří lvů) Dukelská 245/9 37001 České Budějovice Telefon: +420 387 773 368. ORCID: 0000-0002-7023-8140 ResearcherID: D-8393-2016 ResearchGate: Dalibor_Kucera Academia.edu: DKučera. Katedra psychologie Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzn

o co jste se snažili a jak, jakým výsledkem skončila vaše akce, v kolik hodin jste akci prováděli, jméno, příjmení, orion , studentské číslo Přehled položek, které jsou v tomto portálu k dispozici. Při podržení kurzoru myši na nějaké položce bude zobrazen její popis

Moodle Pedagogické fakulty Jihočeské univerzit

Podrobné umístění areálu JU Tisk mapy JU . 1 - Menza, lékařské středisko 2 - Kolej K1 3 - Kolej K2 4 - Kolej K3 5 - Kolej K4 6 - Bobík, Aula JU, Velá hala, Kappa 7 - Biologická fakulta, Jihočeské biologické centrum 8 - Rektorát JU 9 - Budova O - Katedra obecné produkce rostlinné, Katedra chemie, Oddělení didaktiky chemie PF (učebny: CH1, CH2, OPR1, OPR2 Studujte na Západočeské univerzitě! Máme devět fakult, skvělé zázemí a jedinečnou atmosféru. A navíc, Plzeň má co nabídnout i mimo školu Site title of www.jcu.cz is Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. IP is 160.217.6.112 on Zope/(2.13.22, python 2.7.6, linux2) ZServer/1.1 works with 1609 ms speed. World ranking 68928 altough the site value is $31 896.The charset for this site is utf-8

Portál UJEP - Vítejt

 1. Přihlášení Portál praxí - jcu
 2. stag-ws.jcu.cz - IS/STAG - Webové služb
 3. Studentské hodnocení výuky - SH
 4. JU Ti dává Microsoft Office zdarma! — Helpdesk - jcu
 5. Změna hesla IDM a hesla FreeRadius a osobního - jcu
 6. Akademická knihovna - jcu
 7. Přihlásit - adfs.jcu.c
PhDr

Dokumenty - Pedagogická fakulta JU - romeo

 1. Přihlášení do systému - jcu
 2. Portál celoživotního vzděláván
 3. Výsledky hodnocení - SH
 4. Rada oborových didaktiků - Pedagogická fakulta J
 5. Informace pro zájemce o studium — Zemědělská fakulta J
 6. WebKredit 8.181.1.20 - jcu.c
 7. Studium — Ekonomická fakulta JU - jcu
Úspěch naší studentky - Pedagogická fakulta JUNávštěva delegace z Malajsie - Pedagogická fakulta JULingua viva 10 - Pedagogická fakulta JUPřehlídka Ars Poetica - Puškinův památník - Pedagogická
 • Otto 1.
 • Jak potlačit hlad.
 • Po stopách vylodění v normandii.
 • Otrava krve u novorozence.
 • Lm317 schema.
 • Letadlo bukanýr.
 • Sebastian stan bylo nebylo.
 • Griffinovi epizody.
 • Existuje jednorožec.
 • My home xbox.
 • Mřížka na helmu.
 • Dietni parky.
 • Powerpoint návrhy.
 • Bioderma rosacea.
 • Mezinárodní festival dokumentárních filmů ji hlava 2018.
 • Rowenta waves addict.
 • Brýdová pára.
 • Alergie na pyl bolest v krku.
 • Kdy se dává svatební dar.
 • Fantasy fanshop.
 • Ponožky kotníkové.
 • Krém na nubuk.
 • Hračky pro děti od 2 let.
 • Dekorace ruční výroba.
 • Könsherpes kvinnor bilder.
 • Seznam věcí na dovolenou.
 • Ventilátor do vysokých teplot.
 • Martin stránský manželka.
 • Walmark ostropestrec.
 • Rx vega 64 vs gtx 1080.
 • Střihy pro malé holčičky.
 • Muffiny s krémem uvnitř.
 • Nejšílenější sporty.
 • Good and bad personality traits.
 • Veverka kreslená.
 • Vysokotlaký čistič na horkou vodu.
 • Oblečení do vatikánu.
 • Bambi zvire.
 • Eclipse jee mars 2.
 • Stavba do 25m2 na hranici pozemku.
 • Adobe premiere pro free download.