Home

Dadaismus znaky

Základní znaky dadaismu Dadaisté kladou důraz na nesmysl, fantazii, nelogičnost, hravost a princip náhody. Odklánějí se od reálného chápání světa, odmítají řád a logiku a vytvářejí svým uměním svět hry a fantazie Dadaismus-myšlenkové a umělecké hnutí z konce 1. sv. války (vz. r. 1916) -byl založen emigranty z mnoha zemí a jakousi vůdčí a teoretickou osobností se stal rumunský básník Tristan Tzara, jenž vydával sešity Dada a roku 1918 napsal dadaistický manifest -tyto umělce spojoval odpor proti válce -hnutí se stalo jakýmsi intelektuálním protestem proti všem dosavadním. Dadaismus (poezie nesmyslu« ) Zakladatel: Tristan Tzara (rumunský básník) - Manifest dadaismu (vznik v r. 1916). Vysvětlení názvu: Nesmyslné spojení slabik, výraz dětského žvatlání, výraz pro dětskou hračku. Znaky dadaismu: 1 Naprosté přeceňování formy na úkor obsahu 2 Důraz na fantazi

Dadaismus, též Dada, byl avantgardní umělecký směr vzniklý ve Švýcarsku. Mezi roky 1916-1923 byl velmi populární. Vznikl jako revolta skupiny umělců různých národností proti válečným hrůzám (část jeho představitelů se světové války osobně účastnila) 5. TYPICKÉ ZNAKY FUTURISMU. Jak už bylo zmíněno, futurismus se obrací k budoucí společnosti a hledí do budoucnosti a odmítá minulost. S tím tedy i boří tradiční dosavadní literární postupy, básnické prostředky a hodnoty i pravidla

Dadaismus Rozbor-dila

Dadaismus byl prostředek jak vyjádřit zmatek a strach z války, zároveň však toto hnutí nehledalo žádná východiska (východiskem byl nesmysl) a tak dada sklouzla až k nihilismu. Pro jeho díla je charakteristická úmyslná nerozumnost a odmítnutí převažujících standardů umění, propagovali totální anarchii v životě i v kultuře, absolutní svobodu tvorby a umění zbavené sociální funkce Tristan Tzara, dadaismus 19. století zaznamenalo úžasný rozkvět ve vynalézání nových strojů a až příliš věřilo, že tyto vynálezy jenom čirým hromaděním hmotných účinků pozdvihnou morální úroveň lidského rodu. Zkušenost naopak čím dál tím víc jasněji ukazuje

Dadaismus se objevil v New Yorku a Curychu během první světové války a rychle se roz-šířil do Německa, aby se pak plně rozvinul v Paříži roku 1922. Toto hnutí, které se stalo výrazem protestu proti společnosti, válce a buržoazii, je současně spontánní i revoluční, hravé nihilistické Dadaismus se projevoval jak literárně, tak výtvarně. Oba přístupy s sebou velmi úzce souvisely - zastávaly v negativistických vášních nezřízený kult absurdity s rouhačskou a obrazoboreckou zběsilostí. Napadali základy myšlení a zpochybňovali jazyk, logičnost a princip shodnosti, stejně jako podstatné znaky a.

Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce. Dadaismus znaky. Dadaismus, též Dada, byl avantgardní umělecký směr vzniklý ve Švýcarsku. Mezi roky 1916-1923 byl velmi populární. Vznikl jako revolta skupiny umělců různých národností proti válečným hrůzám (část jeho představitelů se světové války osobně účastnila) Základní znaky dadaismu.Dadaisté kladou důraz na nesmysl, fantazii, nelogičnost, hravost a. Kubismus je avantgardní umělecké hnutí přelomu 19. a 20.století, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně

Dadaismus - Gymnázium Che

dadaismus a surrealismus . a) dadaismus- dada - hnutí, r.1916, dadaisté nalezli azyl ve švýcarském Zurichu - reakce na válku, protest proti válečnému mrzačení - protest proti umění, morálce, rozumu, kultuř Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Futurismus, dadaismus, surrealismus - maturitní otázka 6/13 Futurismus, dadaismus, surrealismus - maturitní otázka 6/13 Kategorie: Umění/hudb neodadaismus, fluxus v 50. letech se v Americe objevuje nové hnutí, které se staví proti umění nepřítupnému široké veřejnosti a proti pomalířské abstrakcihlásá umění přístupné všem (každodenní umění Fluxusu), kterému každý rozumí (užívání známých prvků a znaků), snaží se přiblížit umění blíže k životuhledá nové prostředky, směšuje různé. Fauvisté se poprvé oficiálně zúčastnili výstavy Salon d'Automne v roce 1905 v Paříži. Na této výstavě plátna nových umělců hýřila nepřirozenými explozemi sytých útočných barev, jejich předměty byly na plátno přeneseny bez jakéhokoliv uspořádání či pravidel Dadaismus je umělecký směr moderního umění. Nutno však podotknout, že tomuto modernímu umění je přes sto let. Pokud budeme bazírovat na datech, tak lze dadaismus přibližně ohraničit mezi léty 1905-1920. Dadaismus je extrémní reakc

Poetismus, surrealismus a dadaismu, CJ - Český jazyk

 1. Znaky: bezprostřednost, zpochybnění logiky, nesmyslnost, NÁHODA!!! Marcel Duchamp - Fontána. DADAISMUS Zakladatel Tristan Tzara a fr. malíř, sochař a spisovatel Hans Arp. skladatel.
 2. Vyjádření duševních pocitů -děs, hrůza z násilí, strach, samota. Expresivní umění také řeší odedávný problém dvou protikladů jako např. dobro X zlo, život X smrt, černá X bílá. Vyjadřuje se buď dravou barevností, nebo naopak kontrastem černé a bílé či zobrazením zneklidňujících gest postav
 3. Operační program Rozvoj lidských zdrojů E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů Číslo projektu: CZ.O4.01.3/3.2.15.2/032
 4. Počátky surrealismu navazovaly na Dadaismus, ze kterého přišlo mnoho umělců, surrealismus má však výrazně širší rozsah. Stejně jako Dada byl negativní odpovědí na první světovou válku , ale surrealismus měl pozitivnější názor - tj. svět může být změněn a transformován do místa lásky, svobody, a poezie
 5. dadaismus: Jindřich Herejk: 10.04.2010 16:38 » reagovat. text...Dadaismus byl prostředek jak vyjádřit zmatek a strach z války, zároveň však toto hnutí nehledalo žádná východiska (východiskem byl nesmysl) a tak dada sklouzla až k nihilismu. Pro jeho díla je charakteristická úmyslná nerozumnost a odmítnutí převažujících.
 6. Dadaismus I. DUM číslo 120284. Nová Charakterizuje jeho hlavní znaky a seznamuje s představiteli curyšského dadaismu z okruhu Cabaret Voltaire a newyorské skupiny v čele s Marcelem Duchampem. Na tuto prezentaci navazuje další část, která je věnovaná vývoji dada po skončení války mimo Švýcarsko ve Francii a v Německu..
Umění 20

SURREALISMUS A DADAISMUS. DADA - ve svém díle hledá absolutní a organické znaky, snaží se najít základní výtvarné symboly podobné pravěkému umění; nechával se unášet svou fantazií a představivostí místo halucinací, hysterie a šílenství, jak tomu bylo u většiny představitelů tohoto směru. DADA (DADAISMUS) DADA (DADAISMUS) •• historické a kulturní souvislosti: 1. světová válka •• vznik dadaismu − časové vymezení − literární kabaret Voltaire •• název hnutí •• dadaistický názor, myšlenkové pozadí dadaistického hnutí • charakteristické znaky • Dadaistický manifest •• curyšské dada − Hans (Jean) Arp •• kolínské dada − Hans.

Jaké jsou znaky manifestu dada a futurismu? - Ontol

5. TYPICKÉ ZNAKY FUTURISMU - absolventi.gymcheb.c

Dadaismus - referaty-seminarky

 1. Poetismus a surrealismus Poetismus. Wolkerovou smrtí období proletářské poezie slábne a pomalu se ztrácí z literární scény Objevuje se poetismus - 2. pol. 20. le
 2. dadaismus, umělecké literární a výtvarné hnutí založené v roce 1916 T. Tzarou, J. Arpem aj. v Curychu, paralelně se rozvíjelo v USA a v Německu, od roku 1920 centrem Paříž. Podstatou dadaismu je negace konvenčního umění i života, a to formou nesmyslného, provokativního počínání; ve výtvarném umění zejm. použití.
 3. 1.2. Dadaismus. Na nesmyslnost války reaguje nesmyslností textu. Náhodně skládá slova, která pěkně znějí, ale dohromady nevytvářejí žádné sdělení. Vzniká ve Švýcarsku za první světové války, poté co sem utíkají francouzští mladí básníci, kteří nechtějí narukovat do armády. Tristan Tzara 1.3. Modernismu
 4. Expresionismus přímo navazuje na impresionismus, a jak je zvykem je to směr zcela opačný. Slovo bylo poprvé použito na jedné z francouzských (v té době líheň nových směrů) výstav právě jako parodující impresionismus, kterému vytýkali nedostatek výrazu a naléhavosti
 5. ologii umělecké, kde představuje umělce či uměleckou skupinu, jejichž tvorba je pro danou dobu průkopnická či objevná

 1. Impresionismus vznikl ve Francii, centru tehdejšího umění, na počátku druhé poloviny 19. století. Z výtvarného stylu se postupně stal univerzální umělecký směr, který mimo jiné zasáhl hudbu a literaturu
 2. - malířství, sochařství a architektura v jednotlivých říších, znaky umění, postava faraona Achnatona 4) Egejská oblast. Řecko (klasické, helénské) Umění mezi válkami (dadaismus, surrealismus) - dadaismus - vznik, zvláštnosti, představitelé - T.Tzara, M.Duchamp, F.Picabia
 3. ut Vzdělávací cíl: Žáci budou schopni rozebrat text, vyvodit znaky dadaismu, vytvoři
 4. od rozpadu Římské říše do nástupu renesančních hnutí středověká literatura se dělí na: raný středověk- (bohoslužebné a literární jazyky jsou latina, řečtina, staroslověnština) vyspělý středověk- (literatura v národních jazycích) největší vliv na středověkou kulturu mělo křesťanství, které určuje víru, morálku a názory na umění vznikají.
 5. Dadaismus - chce odbourat hranice mezi životem a uměním, snaží se být hrav znaky díla - sugestivnost, dějiště celý svět, užívá anarchismy a neologismy (nová slova) Alkoholy - básnická sbírka, založená na asociacích (spojování představ
 6. Dadaismus se projevoval jak literárne, tak výtvarne. Oba prístupy s sebou velmi úzce souvisely - zastávaly v negativistických vášních nezrízený kult absurdity s rouhacskou a obrazoboreckou zbesilostí. Napadali základy myšlení a zpochybnovali jazyk, logicnost a princip shodnosti, stejne jako podstatné znaky a prostredky.

Definice. Dekadence může být charakterizována jako životní pocit spisovatelů konce 19. a počátku 20. století, znechucených upadající měšťanskou společností POSTMODERNISMUS - reakce proti modernismu, který se už vyčerpal sklon k mystifikaci, mnoho možných výkladů znaky - uplatnění dvojúrovňovosti, estetického vnímání nejen pro náročné, ale i pro masové čtenáře PALIMPSET - texty se překrývají s texty autorovými (parafráze, připomínky, poznámky

Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu novinky | email | anketa | odkazy email | anketa | odkaz Dadaismus Vznik - Itálie Zakladatel - Filippo Marinetti Manifest futurismu (1909), Itálie Znaky: odmítá tradice a dřívější lit. tvorbu, rychlost, dynamika, militarismus, sociální revoluce, rytmus velkoměsta (např. využívájí matematických znamének v poezii) Vznik - Švýcarsko, Curych 1916 Zakladatel - Tristan Tzar

Práce ve stručnosti postihuje znaky a vývoj umění v prostředí egejských kultur a antickém Řecku. Dějiny umění: Římská antická kultura a Etruskové - maturitní otázka 4/20 Futurismus, dadaismus, surrealismus - maturitní otázka 6/13. Charakteristika futurismu, jeho východiska, co popíral, co propagoval, základní znaky. dadaismus (umění) Viz: umění moderní Viz: moderní umělecké směr

Dějiny umění Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor, text neprošel jazykovou ani redakční úpravou DADAISMUS Dada chtělo zničit podvody lidského rozumu a najít opět přirozený nerozumový pořádek. -autor absolutního surrealisnu, ve svém díle hledá absolutní a organické znaky, snaží se najít základní výtvarné symboly podobné pravěkému uměn Dadaismus - vznikl za 1. sv. války ve švýcarském Curychu. Zakladatelem byl rumun (psal franc.)Tristan Tzara. Název vznikl 28.2.1916 v 8 hod večer, když Tzara zapíchl nůž do encyklopedie Larrouse a trefil na slovo DADA - neznamená nic, nebo je to dětské žvatlání Digitální repozitář UK; Filozofická fakulta; Prohlížení Filozofická fakulta dle předmětu; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it Dadaismus. Prezentace vhodná do hodin literatury seznamuje se stěžejními rysy dadaismu, ale také postupem tvorby dadaistické básně. Práce zdařile charakterizuje hlavní znaky romaneta, literární typy a díla, ze kterých Arbes při jejich tvorbě vycházel, a vliv, který měl na další tvůrce..

a) dadaismus - dada=dětské žvatlání, reakce na nesmyslný svět, literatura bez obsahu b) surrealismus - nadrealismus, hledání nové reality, fantastična, umělec tvoří podvědomě, nesnaží se o racionalitu, vliv snů, halucinací (i experimentů s drogami), je spjat s psychoanalýzou S. Freuda (S. Dalí, J. Miró, J. Gris) c) kubismus - v malířství rozklad jevů na. 1. Charakterizujte s dopomocí učebnice a textu v čítance dadaismus jako umělecký směr. 2. Vytvořte podle návodu svoji dadaistickou báseň. 3. Najděte v čítance v textech Christiana Morgensterna znaky dadaismu. André Breton. První manifest surrealismu ( výňatek

Dadaismus ARTMUSEUM

Velkou měrou tomu napomohlo hnutí, které nazýváme avantgarda - proud moderního umění v první třetině 20.století, jehož jednotlivé směry (kubismus, expresionismus, futurismus, dadaismus, poetismus, surrealismus) se radikálně distancovaly od tradičních hodnot a estetických norem minulosti a hledaly nová témata a formy. dadaismus - z latinského slova = hračka - vznikl ve Švýcarsku (1916 - 1923), a vznikl z toho, že byli umělci proti válečným hrůzám (část představitelů se války osobně zůčastnila) - i znaky futurismu - obdiv techniky, radost z městského prostředí.

Noční rybí zpěv: grafická/vizuální báseň, kaligramy: změna grafické stránky; použil znaky básnického metra (pro rytmické dělení) český básník: Ludvík Kundera: O Morgensternově poezii: manifest nonsensové poezie . Tristan Tzara: dadaismus: princip náhody; Manifest DAD Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ .1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: I/2 Inovace výuky ČJ •Navazuje na dadaismus, jeho hodnoty však vyznává mnohem hlouběji •Surrealisté se snaží spontánně a bez rozumové kontroly vypovídat o tom, co se děje v podvědomí člověka Znaky surrealismu •Známý objekt je umístěn do pro něj neobvyklého prostředí a tí

Světová literatura 1

 1. Za hlavní znaky secesního slohu se považuje ornamentálnost, plošnost a záliba v neobyčejných barvách a estetickém využití rozličných materiálů. Vláčný secesní ornament vyjadřuje zvláštní kvalitu secesního cítění, jež se vyhýbá citovým výkyvům
 2. zakladatel dadaismu. Na této stránce jsou výsledky na dotaz zakladatel dadaismu v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk
 3. Expresionismus v německé literatuře /1905 - 1925/ Expresionismus - charakteristika . POJEM - slovem expresionismus označujeme umělecký směr, který se z Německa rychle rozšířil do celé Evropy- pojem pochází z latinského expressio, což znamená výraz- jako označení literární epochy poprvé použit v roce 1911 při berlínské výstavě obrazů mladé generace.

Dadaismus znaky — dadaismus oder dada war eine

- právě dadaismus byl zdrojem jak vyjádřit strach z války a zmatek (zároveň však ale nehledali žádná východiska) - pro díla je charakteristická nerozumnost (úmyslná) a odmítaání standardů v umění, propagovali anarchii v životě i kultuře (dospěli k názoru že náhoda může vytvořit stejně krásné dílo jako uměle DADAISMUS Vznik r. 1916 v Curychu Znaky: bezprostřednost, zpochybnění logiky, nesmyslnost, NÁHODA!!! DADAISMUS Zakladatel Tristan Tzara a fr. malíř, sochař a spisovatel Hans Arp. Obr. 13 Tristan Tzara DADAISMUS Původ slova 1. Bez jakéhokoliv významu. 2. Da da - ano ano. 3

Znaky: Bezprostřednost, spontánnost Zachycení neopakovatelného okamžiku Jasné barvy, vyloučení černé Častým motivem přírodní scenérie Důraz na smyslové vjemy DEKADENCE = úpadek Oscar Wild 20. léta. - komunistické režimy, bída - většina inteligence orientována do leva. - v polovině 20. let se situace zlepšila, revoluční vlna opadla - život začal být veselejší DADAISMUS -hra, náhoda -mezinárodní hnutí, které vzniklo za 1.sv.v. ve Švýcarsku v Curichu Znaky občanské války.

Motivované znaky jsou takové, kde existuje jasná souvislost mezi označující a označovanou složkou, o Modernismus, Impresionismus, Kubismus, Expresionismus, Dadaismus, Surrealismus. o Úloha umělce se v moderním věku zcela mění. Jeho vyjádření je zcela individuální, umělec se stává médiem sebe sama a ne zadavatele dadaismus a surealismus: gotickÉ umĚnÍ: funkcionalismus: renesance - znaky: abstraktnÍ malÍŘstvÍ. dadaismus: později anarchistický postoj negace dosavad.společ.řádu,vzpoura proti mrzačení člověka ve válce,otřesení hodnot(láska,logika, chce šokovat, probudit rozum z letargie pravda,spravedlnost,) 1916 - vznik literárního klubu Kabaret Voltaire v Curychu, založen emigrant Znaky jeho dramat: 1. Lyrizace= oslabení příběhu a náladovost. 2. Drama nemá klasickou kompozici. 3. Postavy nelze dělit na kladné a záporné. 4. Závažná rozhodnutí probíhají mimo scénu. 5. Na scéně je zobrazen všední život, z dramatu vyplývají závažné spol. problém

Základní vyjadřovací prostředky a obrazové znaky nabízejí způsoby, jak myšlenky učinit srozumitelné. Žák se učí pojmenovávat a porovnávat výtvarné znaky a prvky výtvarného jazyka, s nimi i svoje pocity, postřehy a myšlenky. princip náhody (dadaismus´, relativita barevného vidění (pointilismus, impresionismus. Metafyzická malba, dadaismus, surrealismus Časové zařazení a kulturně historické souvislosti. Znaky metafyzické malby a hlavní představitelé (G. de Chirico) Nebýt první světové války, dadaismus by zřejmě nevznikl. Právě Curych v neutrálním Švýcarsku se totiž stal ideálním místem pro pobyt mnoha umělců (ale třeba i revolucionářů - Lenin se zde připravoval na návrat do Ruska). Německo-francouzský výtvarník a básník Hans Arp k vzniku později řekl: Šílenství a. Dadaismus. protest mladých proti hrůzám války, obrazy nedávali věcný význam, umělecký směr z roku 1915 velmi vyhraněné formové i obsahové znaky, hlavně malířství a plastika, typickými proporci jsou malá hlava, dlouhý krk a nadmíru protažená figura těla, Tintoretto, Pontormo, El Greco, v Praze G.Arciboldo, R.Savery. Dadaismus. Datace, charakteristické znaky, autoři a díla. Románský sloh . Datace, charakteristické znaky, díla. Manýrismus. Datace, charakteristické znaky, autoři a díla. Znáte nějaký článek z jiného webu, který by mohl ostatním čtenářů pomoci? Všechny předmět

Proto se snažil vybrat podstatné znaky předmětu tak, aby byly patrné jeho nezbytné vlastnosti a ty pak zobrazit. Přichází i jiná, živější barevnost. 10 Obr. 4: Kytarista (P. Picasso) Kubismus a diváci Příchod kubismu byl pro publikum nečekaným jevem. Většina nových věcí je přijímán Charakteristické znaky umění starověkého Říma, modelování podle věkových skupin, materiály a techniky. 7. Moderní malířské směry 1.poloviny20.století - futurismus, dadaismus, surrealismus, interpretace výtvarného díla, práce s ilustrací, návštěvy výstav, vycházky za Původu uznávaný mezinárodně; inspirace - hravost dadaismus, spojitost s Devětsilem. Umění žít, umění užívat života, aby svět byl živou básní vliv a zakladatel Apollinairre Znaky - obdiv k technice, velkoměstu, inspirace cirkus, pouť, film-groteska; odmítnutí konvencí; nové výrazové prostředky, fantazie a. Dadaismus a Surrealismus - Dada: slon v porcelánu, který je schopný vzlétnout / Duchampova koncepce ready made / cesta za hranice snu. 6. Funkcionalismus a architektura Brutalismu - Dekor = zločin / Le Corbusier vs. Friedrich Nietzsche / krásné a ošklivé, ale nebourat

Moderní umění / jak ho definovat a aktuální tipy co kde je k nalezení v galeriích ČR/ Moderní umění je obecný termín, používaný pro většinu umělecké tvorby od konce 19. století do poloviny až konce 20.století, bez přesnějšího časového ohraničení.. Nynější umění se stále častěji nazývá současným uměním. S novým přístupem k umění po vynálezu. 09.06.2011 13:19. Soukromá střední škola Cultus Břeclav Sedlec MATURITNÍ OTÁZKY Z DĚJIN VÝTVARNÉ KULTURY (Školní rok 2011/2012) ročník: PG4 6 ISBN 978-80-87378-25-. LAZORÁKOVÁ, T. Groteskní záznam světa (Zpráva o þeské dramatice devadesátých let 20. století). In eská literatura, . 1/2005, s. 13 -23 Na setkání s herečkou a pedagožkou Evou Salzmannovou jsem se těšila. Je to pozoruhodná, osobitá žena, která možná i pro svou ráznost bývá překvapivě často obsazována do mužských rolí. Uznejte objektivně, že na první pohled jako muž nevypadám, spíš naopak, režiséři si asi řekli: Hele, hele, ona by to mohla hrát, tu páru a úder má v sobě Veřejně přístupné učební materiály a dokumenty související s výukou, nebo maturitou pro studenty školy. Všechny soubory jsou uloženy ve formátu PDF, DOC, XLS a ZIP. V případě zaheslovaných souborů, Vám heslo sdělí vyučující jenž data zveřejnil

Tématem aktuální výstavy v Západočeské galerii v Plzni je prolínání slova a obrazu v českém umění 60. let. V autorské koncepci Aleny Pomajzlové jsou tak v expozici prezentovány experimentální projevy zkoumající možnosti odlišných komunikačních prostředků a ohledávající limity či přímo vyprázdněnost jazyka, již ve sv Kubismus a Dekorativismus Kubismus je původně směr ve francouzském malířství (převzatý záhy i pražskými umělci) a později specificky v české architektuře, jenž získal pojmenování od slova kubus (cubus znamená v latině krychle), neboť vychází z principu, že základním tělesným tvarem je krychle a že tedy umělecké dílo komponované v geometrických tvarech. 16. Klasicismus. Znaky tohoto výtvarného sm ěru. Hlavní p ředstavitelé ve sv ětě ( Canova, David, Ingres...). Projevy klasicismu v Čechách. 17. Romantismus a realismus ve sv ětovém malí řství (Gericault, Delacroix, Constable, Surrealismus a dadaismus. Myšlenkový základ t ěchto sm ěrů. Hlavní p ředstavitelé (Duchamp. Společné znaky světových literatur: 1. Převažuje vážný přístup k tématu. 2. Líčí válku tak, aby u čtenáře vyvolali odpor k ní . 3. Mnozí autoři uvažují o příčinách války a tyto úvahy vkládají do svých děl. 4. Autoři většinou vycházejí ze svých vlastních zkušeností, z účasti ve válce. Tematika děl: 1

Dadaismus - rozvoj v letech 1916-1922, po válce přechod k surrealismu - založili jej rumunský básník Tristan Tzara a německý malíř Hans Arp v Curychu - příčinou vzniku byla první světová válka, vrcholně kritický pohled měšťanstva na svět a kulturu, založenou na rozumu - provokace publika k divokému odporu nesmysly a absurditam Raná renesance v Itálii, základní znaky architektury, dílo významných osobností (Bruneleschi Alberti, Bramante), renesanční sochařství 8. Renesanční malířství - život a dílo významných osobností (Botticelli, Leonardo da Dadaismus, surrealismus 17. Abstraktní umění (orfismus, suprematismus, neoplasticismus. - identifikuje a rozezná znaky a projevy daných uměleckých směrů - porovná charakteristické znaky, projevy individuální přístupy v dílech výrazných osobností daných směrů - lokalizuje významná kulturní centra těchto expresionismus, dadaismus, surrealismu

Kubismus - Wikipedi

Surrealismus, dadaismus Žák přiřadí texty snů kvybraným ilustracím automatická kresba Napíše text k vybraným ilustracím Vytvoří záznam ze svého vlastního snu formou deníku s ilustrací Žák rozpozná hlavní znaky surrealismu a vyhledá informace o hlavních představitelích surrealismu surrealismu Literární postmodernismus je literární směr zahrnující díla napsaná v druhé polovině 20. století a ve 21. století v souladu s idejemi a východisky postmodernismu. Mezi charakteristické znaky postmoderní literatury patří skepse vůči hodnotovým systémům a hierarchii, společenské úloze literatury a její možnosti odrážet realitu; na druhé straně pak otevřenost k. kubismus dadaismus secese romantismus realismus surrealismus poetismus manýrismus konstruktivismus baroko Nad ostatní směry (slohy) z bodu č.1 nadepiš časové zařazení (stačí století) Někteří umělci kombinovali kubistické znaky s expresionismem či futurismem, vznikala tak díla kubofuturistická a kuboexpresionistická.

Dadaismus - Sociologická encyklopedi

ŠKOLA PLNÁ UMĚNÍ A SPORTU ŠKOLA, KTERÁ BAVÍ ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s. r. o. ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8 zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1159 B/ Klasicismus - stylové a hudební znaky, vídeňská škola, česká emigrace. 10. A/ Romantismus. B/ Hudba v romantické kultuře, znaky, žánry, představitelé. 11. A/ Generace Národního divadla. B/ Hudba našeho obrození - zakladatelé české národní hudby. 12. A/ Realismus. Realistické tendence v dějinách umění Snad by to mel být nejaký smer neco jako dadaismus, kaligramy, ale bez písmen, pouze s takovými grafickými znaky Odpovědět na otázku Skočit na nejnovější odpověď Rozbal všechny komentář Na Západní Frontě Klid | Erich Maria Remarque ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU I.ČÁST Téma a motiv. Téma. Krutost války. Motiv. Solidarita, obětavost, rodina. Romantismus a jeho znaky - vysvětli základní znaky romantických děl. 5. Májovci - ruchovci - lumírovci - literární skupiny 2. poloviny 19. století - porovnej tyto Dadaismus, civilismus, poetismus, surrealismus - nové umělecké směry 1. poloviny 20. století . 10. Nové tendence ve světové meziválečné próze. 11. Autoři.

Autismus má různé formy

Gotické umění; typické znaky - obecně i v jednotlivých druzích umění, opěrný systém v architektuře, srovnání francouzské a italské gotické architektury; gotické sochařství a malířství. 11. Renesance - vývoj společnosti a charakteristické znaky renes. architektury, představitelé, výjimečné postavení Florencie a. Znaky populární literatury 1. Schematičnost - postavy černobílé, děj primitivní ( x komplexnost), 2. masová přístupnost (x limitovaná přístupnost), 3. technická kvalita (x umělecká hodnota), 4. prefabrikace (x tvorba), 5. autorský subjekt je irelevantní (x relevantní), 6. sériovost (x originalita) líbivost, zábavnost. Znaky díla: francouzské jednoaktové absurdní drama ústřední téma - prázdnota, nicota, nuda - vyplňovány nesmyslnou konverzací = tragédie řeči návaznost na dadaismus otřepané fráze a klišé, devalvace jazyka - ztrácí sdělovací funkc MATURITNÍ OKRUHY Z ESTETICKÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 1. Pravěké umění vymezení základních výtvarných a uměleckých pojmů - výtvarná kultura, výtvarné umění, druhy umění- architektura, sochařství, malířství, kresba (reliéf, volná socha

DADAISMUS Naučit se

Při první hodině 4. a 5. ročníku oboru Umění tady a teď nového školního roku byl inspirací umělecký směr lettrismus. Studentky se seznámily s tvorbou hlavních představitelů směru, který vznikl ve Francii v roce 1942 jako nový básnický směr bořící, podobně jako dadaismus, dosud zažitá pravidla Znaky a symboly ve výtvarném umění. 9) Renesance v Evropě. 10) Renesance u nás, manýrismus. Grafika, grafické techniky. Umělecké směry první poloviny 20. století - dadaismus, surrealismus. Dílo Toyen. 21) Umělecké směry druhé poloviny 20. století - abstrakce, pop art se pokusíme poskytnout komplexní pohled na pojmové znaky autorského díla tak, jak jsou chápány v českém právním prost ředí; kapitola t řetí se bude v ěnovat temporalit ě autorského díla se zam ěřením na moment jeho vzniku; čtvrtá kapitola bude konfrontac charakteristické znaky a projevy Symbolismu a Secese v architektuře, sochařství a malířství, významná kulturní centra Secese, dílo a přínos významných osobností Secese, secesní plakát Moderní dějiny / Dadaismus, Metafyzická malba, Surrealismus; časové vymezení, historické

 • Týmové bubnování.
 • Registraci dle zákona č 96 2004 sb.
 • Prodam kocarek joie.
 • Půdní mikroflora.
 • Kamínkové květináče.
 • Chrámová hora unesco.
 • Paddy kelly wedding.
 • Registraci dle zákona č 96 2004 sb.
 • Romo lednice náhradní díly.
 • Topserialy poirot.
 • Směšovací rovnice objem.
 • Ford s max rozmery.
 • Dekorace z bankovek.
 • Skladba stěny vikýře.
 • Recepty na nechutenství.
 • Phishing co to je.
 • Výroba klopových krabic.
 • Pilíř synonymum.
 • Vancl sport vrchlabí.
 • Trigger finger léčba.
 • Metastázy karcinomu děložního čípku.
 • Quality manager plat.
 • Sportovní pistole.
 • Hledáme pediatra.
 • Staré litinové radiátory.
 • Toni and guy ceník.
 • Geneticky modifikované potraviny.
 • Shrek 5 release date.
 • Webkamera livigno.
 • Zprostředkovatelská smlouva vzor 2019.
 • Vstupenky na zápas real madrid.
 • Internetové rádio recenze.
 • Minecraft obraz crafting.
 • Počet osob na m2.
 • Letiště trogir.
 • Télemachos.
 • Robert de niro starší.
 • Acura tlx.
 • Kawasaki zx6r 1995.
 • Skříně lacobel.
 • Furry festival.