Home

Záření radioaktivní

Radioaktivní záření - Novinky

10 úžasných faktů o radioaktivním záření a jeho vlivu na lid

 1. Existuje několik druhů radioaktivního záření, které se liší svou schopností pronikat látkou a chováním v elektrickém a magnetickém poli. Tyto druhy radioaktivního záření byly označeny jako záření α, záření β, záření
 2. Podle měření v roce 2015 je průměrné ozáření z používání vody (úvazek efektivní dávky) na území ČR v důsledku přítomnosti radionuklidů emitujících záření alfa v rozmezí 0,001 až 0,004 mSv/rok
 3. Zjistili, že méně pronikavé záření má záporný náboj, kdežto to více pronikavé se podobá rentgenovému záření. V roce 1899 manželé Curieovi publikovlai v Comptes rendus objev tzv. indukované radioaktivity. Nad radioaktivní vzorek postupně umísťovali desky z různých materiálů
 4. Mezi částicové záření patří např.: záření alfa - proud alfa částic, jader atomů helia záření beta - proud elektronů a pozitronů elektromagnetické záření - pokud jsou změny elektromagnetického pole popisovány pomocí fotonů (vychází z kvantové teorie... záření gama ultrafialové záření tepelné záření.
 5. Mezi přírodní radioaktivní zářiče řadíme a) radioaktivní prvky, které vznikly ve hvězdách a mají velký poločas rozpadu (uran 235 a 238, thorium, draslík, radon) a b) kosmické záření
 6. radioaktivní záření způsobí ionizaci atomu nebo molekuly (vznik reaktivního iontu) radioaktivní záření způsobí excitaci jádra zasaženého atomu; V lidském organismu se tyto změny projeví ztrátou specifických vlastností zasažených molekul. Na mikroskopické úrovni dojde k porušení důležitých biochemických procesů.
Výstražný znak radioaktivity

Množství radioaktivní látky se charakterizuje aktivitou. Aktivita je počet radioaktivních přeměn v látce vztažený na jednotku času. Jednotkou aktivity je 1 Bq (jeden Becquerel) s rozměrem [s-1]. Dřívější jednotka aktivity 1 Ci odpovídala 1g 226 Ra. Mezi jednotkou Bq a jednotkou Ci platí převodní vztah: 1Ci = 3,7E+10 B Radioaktivní záření bylo takto označeno podle pořadí, v němž bylo objeveno, aniž se tehdy znala jeho skutečná fyzikální podstata. Jediné co bylo tehdy známo, že záření alfa se v elektrickém poli vychyluje směrem k záporné elektrodě, záření beta ke kladné elektrodě a záření gama není ohýbáno elektrickým ani. Záření α vzniká radioaktivní přeměnou izotopů těžkého prvku, kdy se emituje částice α a uvolní se energie odpovídající hmotnostnímu úbytku v systému. Nuklid vzniklý rozpadem α má z důvodu zachování nukleonového čísla a elektrického náboje protonové číslo o 2 nižší , je tedy v periodické soustavě prvků. Radioaktivní záření doprovází proměna jádra atomu. Rozlišujeme tři druhy radioaktivního záření - alfa, beta a gama. Alfa záření představuje záření částic alfa, beta záření představuje záření částic beta a gama záření je elektromagnetické záření, tedy proud fotonů

Radioaktivní drahokamy. Zvýraznění barvy drahokamů pomocí radioaktivního záření má ale jeden nepříjemný vedlejší účinek. Kameny se jím někdy samy aktivují - stávají se radioaktivní. Přitom záleží hlavně na druhu radioaktivního záření, kterým byly kameny ošetřeny Ionizující záření patří k pozemskému životu neoddělitelně jako déšť či vítr. Vzduch, který dýcháme, jídlo a nápoje, které jíme, jsou mírně radioaktivní. Toto záření se nazývá přírodní (přírodní pozadí) a je tu od samého počátku světa. Nemá co dělat s aktivitami člověka Radioaktivní izotop jódu (135I, poločas rozpadu je osm dní), vdechnutý nebo spolknutý s potravou, se dostává do štítné žlázy, hromadí se tam a může způsobit rakovinu nebo problémy s její funkcí. Při dávce záření, přesahující 10 Gy, jsou šance na přežití o dost menší. Nastávají střevní komplikace. Radioaktivní prvek je takový, jehož jádra se postupně štěpí. Takový to prvek označujeme jako radionuklid. Nestabilní jsou taková jádra, která mají buď velmi vysoké hmotnostní číslo nebo nepoměr mezi počty protonů a neutronů. Radionuklidy vyzařují tři druhy jaderného záření a to

Radioaktivní přeměny Při přeměnách radionuklidů vzniká radioaktivní (ionizující) záření, tento děj vystihuje zákon radioaktivní přeměny.Rychlost radioaktivních přeměn udává veličina poločas přeměny T.Je to doba, za kterou se rozpadne právě polovina jader sledovaného izotopu Pojmy, veličiny, jednotky. Radioaktivita je vlastnost některých atomů (resp. jejich jader) samovolně se rozpadnout, přeměnit nebo změnit energetický stav při současném vzniku ionizujícího záření. Radioaktivní prvky se nazývají radionuklidy. Záření je přenos energie prostorem na dálku prostřednictví fyzikálních polí nebo částic existuje možnost, že i některé nuklidy považované za stabilní jsou velmi slabě radioaktivní ; Radioaktivní záření: Alfa: jedná se o svazek rychle letících jader He - tzv. částic alfa; pohlcuje ho např. list papíru, svrchní částí pokožky nebo několik centimetrů ve vzduch Záření γ (záření gama) - proud fotonů (elmag. záření s vlnovou délkou menší než 30 pm) - WIKIPEDIE Vznik jednotlivých druhů záření: Záření α 226 88 Ra ---> 222 86 Rn + 4 2 H Velké množství munice i přístroje vydávající radioaktivní záření našli policisté v noci na pondělí... V Krkonoších vyvěrá radioaktivní voda, uran tam chtěli těžit komunisté 11. června 2017 Vědci už roky zkoumají radioaktivní vodu v prameništi sv. Vojtěcha v Horní Malé Úpě v Krkonoších...

Druhy radioaktivního záření - son

 1. radioaktivní izotopy prvk ů - radioizotopy, které se jinak v přírod ě nevyskytují. Používají se v technice a léka řství. Druhy radioaktivního záření: Alfa ( α) - proud alfa částic. Jako částice alfa se v částicové fyzice ozna čuje jádro helia. Jd
 2. Našimi lidskými smysly nepoznáme, je-li něco radioaktivní nebo ne. Radioaktivitu zachytí pouze speciální měřicí přístroje, detektory, nebo ji poznáme podle doprovodných jevů - např. při silné ionizaci vzduchu se tvoří ozon, který poznáme čichem. Účinek ionizujícího záření je dán množstvím energie, které záření nese a účinností, s jakou ji předá.
 3. Radioaktivní záření je nebezpečné, především kvůli ničícím vlivům, které má na organismy. Mezi první a nejznámější evidovaný případ lze jistě označit slavnou Marie Curie, která za své objevy v oblasti fyziky a chemie získala dvě Nobelovy ceny. Marie Curie-Sklodowska.

Radioaktivita vody a možná opatření — Státní ústav

Ochrana před škodlivými účinky radioaktivního záření

 1. Měření radioaktivity - Detekce ionizujícího záření
 2. Radioaktivita, radionuklidy, záření - AstroNuklFyzik
 3. Radioaktivita - WikiSkript

0639 - Radioaktivní záření

Ernest Rutherford - radioaktivní záření | životopisDnes je Den rentgenových paprsků: Jak moc škodí rentgen! A354 - PŘÍRODNÍ ZDROJERepo Kováka v SAKO Brno, aPPT - Ochrana před zářením PowerPoint Presentation - IDJaderné přeměny | Enviroexperiment

Video: Radioaktivita - kvinta-html

Schémata zbraní IVPPT - Vedení elektrického proudu PowerPoint PresentationSDH Stodůlky
 • Toustovač s keramickým povrchem.
 • Adiktologie kniha.
 • Mesto duchu libye.
 • Hnědnutí listů paprik.
 • Jak se licit ve 35.
 • Otiskování zubů.
 • Skolka u stromu.
 • Gogy hry pro divky.
 • Plotové tvárnice hornbach.
 • Ipa beer.
 • Snížení hodnoty hlavního jističe čez.
 • Intolerance ryby.
 • Elite model look 2014.
 • Curieova teplota ocel.
 • N seoul tower.
 • Úprava písemností 2018.
 • Dopravní výchova pro učitele.
 • Welsh corgi cardigan chovatelská stanice.
 • Jetřichovické vyhlídky.
 • Kartáčky braun.
 • Ford s max rozmery.
 • Body wraps chodov.
 • Rumunské dřepy.
 • Lamblie priznaky.
 • Adoptivní císaři.
 • Bmw česka republika.
 • Jak stáhnout video z rajčete.
 • Apple tv screensaver.
 • Dadaismus zakladatel.
 • Vtipy o turcích.
 • Kloktadlo bolest v krku.
 • Navod anglicky.
 • Guna matrix kapky.
 • Německý ovčák diskuze.
 • Pečená kachna se zelím recepty.
 • Podlozka na puzzle.
 • Bradavice na ruce u deti.
 • Uprava fotek zestihleni.
 • Brežněv.
 • Vyjmenovaná slova přehled pdf.
 • Powerlift boty decathlon.