Home

Nejhlubší místo atlantského oceánu

Marianský příkop (v češtině obvykle psán Mariánský příkop) je asi 2550 km dlouhé a průměrně 69 km široké podmořské údolí tektonického původu, které se nachází východně od souostroví Mariany (Mariánské ostrovy), poblíž ostrova Guam.Jeho součástí je i vůči hladině moře nejhlubší místo zemského povrchu, hloubka podle posledního měření činí 10 994. Nejhlubší místo v Atlantském oceánu je prohlubeň Milwaukee v Portorickém příkopu v hloubce 8 648 metrů pod hladinou oceánu. Průměrná hloubka je 3 332 m, resp. 3 926 m bez moří. Táhne se středem Atlantského oceánu od Islandu až k 58° jižní šířky v délce asi 11 300 km Nejhlubší místo v Atlantském oceánu je prohlubeň Milwaukee v Portorickém příkopu v hloubce 8 648 metrů pod hladinou oceánu. Průměrná hloubka je 3 332 m, resp. 3 926 m bez moří. Táhne se ve tvaru písmene S středem Atlantského oceánu od Islandu až k 58° jižní šířky v délce asi 11 300 km Atlantský oceán nebo Atlantický oceán (jednoslovně Atlantik), je vodní plocha mezi Afrikou, Evropou, a Amerikou.Je to druhý největší z pěti světových oceánů.. Jeho celková rozloha zaujímá přibližně pětinu zemského povrchu, což včetně okrajových moří činí cca 106,4 mil. km 2 a 82,4 mil. km 2 bez okrajových moří. Do Atlantiku přitéká voda z asi čtyřikrát. Toto okrajové moře Atlantského oceánu má rozlohu 2,776,000 km 2. Nejhlubší moře Nejhlubším místem Severní Ameriky je Portorický příkop v Atlantském oceánu. Tento příkop se nachází severně od ostrova Portoriko a dosahuje maximální hloubky 8,648 metrů. Portorický příkop je nejhlubším místem na světě mimo Tichý.

Marianský příkop - Wikipedi

 1. Nej.. Atlantského oceánu Atlantský oceán je druhý největší světový oceán. Jeho středem se táhne v délce asi 11 300 km největší podmořský horský hřeben - Středoatlantský hřbet. Nejhlubší místo v Atlantiku je prohlubeň Milwaukee v Portorickém příkopu v hloubce 8 648 metrů pod hladinou oceánu
 2. Nejhlubší místo oceánu. Batyskaf Trieste před ponořením na nejhlubší místo oceánu v Mariánském příkopu. Mariánský příkop leží v severním Tichém oceánu poblíž Mariánských ostrovů, několik kilometrů od ostrova Guam. Jeho hloubka je neuvěřitelných 10 000 metrů pod hladinou moře
 3. Indický oceán je vývojově nejmladší ze všech světových oceánů: Na západě ohraničený Afrikou, na severu Asií a Austrálií z východní strany, nabyl své dnešní podoby před pouhými 36 milióny let
 4. Tento řetězec hor se rozkládá středem Atlantského oceánu směrem do Indického a Tichého oceánu. Je více než 35 000 mil dlouhý a má více vyšších vrcholků než Alpy. 13. Padesát procent USA leží pod oceánem. Autor: Liv. 12 úžasných faktů o hlubinách oceánu

Referát ze zeměpisu - Atlantský oceá

 1. Atlantský oceán. Atlantik - druhý největší oceán na Zemi, 94,243 mil. km2; od severu k jihu měří 16 000 km, v nejužším místě mezi Afrikou a Jižní Amerikou 2 900 km. Maximální hloubka v Portorickém příkopu 9 219 m, střední hloubka 3 597 m, střední objem vod 334,07 mil. km3. Členité pobřeží; moře okrajová (např
 2. Nejhlubší místo v Atlantském oceánu je prohlubeň Milwaukee v Portorickém příkopu v hloubce 8 648 metrů pod hladinou oceánu. Průměrná hloubka je 3 332 m, resp. 3 926 m bez moří. Středoatlantický hřbet je největší podmořský horský hřeben
 3. Atlantského oceánu stanoví některé světy nejvíce obchodované námořní trasy, uvnitř a mezi východní a západní polokoulí. Ostatní ekonomické aktivity patří využívání přírodních zdrojů, např. rybaření, vytěžená z aragonit písky (Bahamy), a produkce ropy a zemního plynu (Karibské moře, Mexický záliv a.
 4. Polovina hlasů byla pro severní hranici oceánu na 60. rovnoběžce. Jiný zdroj jako např. Národní zeměpisná společnost (National Geographic Society) zůstala u Atlantského, Tichého a Indického oceánu, které sahají až k Antarktidě. Jižní oceán není celosvětově uznáván
 5. Mapy Atlantského oceánu Další informace Jeho délka je 111 866 km a šířka se pohybuje od 2848 km po 4830 km. Nejhlubší místo v Atlantském oceánu je prohlubeň Milwaukee v Portorickém příkopu v hloubce 8648 m pod hladinou oceánu. Průměrná hloubka je 3332 m
 6. Nejhlubší část oceánu byla poprvé prozkoumána Donem Walshem a Jacquesem Piccardem v lednu 1960. Ten tehdy za pomoci speciálního podmořského plavidla s názvem batyskaf Trieste provedl první hloubkové potápění do této hloubky. Nedávno se také v roce 2012 do příkopu spustil a prozkoumal jej i filmový tvůrce James Cameron

Atlantský oceán - Multimediaexpo

Tichého oceánu. Severního ledového oceánu. Atlantského oceánu. Který oceán má nejvyšší průměrnou. Severní ledový oceán je nejmenší a má také nejmenší průměrnou hloubku (987 m) a nejnižší sanilitu (slanost) ze všech oceánů. Nejhlubší místo Severního ledového oceánu je prohlubeň Litke Deep 5 450 m Marianský příkop - nejhlubší místo v oceánu 18.3.2019 pavel komentáře 3 Mariánský příkop - mapa, I, Kmusser [ CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons Nejhlubším místem v oceánu na světě je dno Marianského příkopu, který se nachází v Tichém oceánu východně od Marianského souostroví

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze 3) Nejhlubší místo Atlantského oceánu? 4) Vyjmenujte pět přírodních rezervací v CHKO Železné hory. 5) Co je Doubravník? 6) Které dvě větší řeky protékají CHKO Železné hory? 7) Na které řece leží vodní nádrž Pařížov? 8) Co je Dlouhá mez - Pokrývá polovinu plochy světového oceánu - Je také nejhlubším oceánem- v Mariánském příkopě je nejhlubší místo zemského povrchu - Nachází se v něm velké množství ostrovů (10 000 ostrovů při pobřežích pevnin a v Oceánii) - Velké množství hlubokooceánských příkopů- Mariánský, Tonžský, Filipínsk

(řazeno abecedně) Rozloha Průměrná hloubka Nejhlubší místo Středoatlantický hřbet táhnoucí se středem Atlantského oceánu má tvar písmene C a jeho délka je asi 1 300 km. _____ Jižní oceán byl oficiálně definován až v roce 1990 jako oceán obklopující Antarktidu.. U Marian leží Marianský příkop (hloubka 10924 metrů - nejhlubší místo světového oceánu). Guam (USA) Rozloha: 544 km 2; Počet obyvatel: 161000 (CIA 2014) Hlavní město: Agana (Hagatna) Guam je z fyzickogeografického hlediska nejjižnějším ostrovem Marian. Je však větší než všechny další ostrovy Marian dohromady a má. Amazonský deštný prales, Foto: lubasi [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons Nejdelší řekou na světě je Amazonka, i s přítoky Ucayali a Apurímac dlouhá 7 062 km. Pramení v Andách v Peru a teče přes celou Brazílii až do Atlantského oceánu.Zároveň má i největší průtok (v ústí až 219 000 m³/s) a největší povodí (okolo 7 000 000 km²) Až na nejhlubší dno oceánu můžete sestoupit s tvůrci dokumentu Modrá planeta II dnes ve 20.00 na Jeho součástí je i vůči hladině moře nejhlubší místo zemského povrchu, hloubka podle posledního.. Dnes v pořadu Do Hloubky, jak na to, aby Vám hypotéka byla i 40 let bezpečnou Oceány a moře Oceán. dominantní fyzickogeografický prvek povrchu Země tvořený masou slané vody. Oceán pokrývá plochu asi 362 mil. km 2 (71 % povrchu Země), průměrná hloubka 3,7 km. V rámci světového oceánu se rozlišuje Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán a Severní ledový oceán; každý z nich má uzavřený systém mořských proudů, specifické.

Atlantský oceá

 1. Nejjižnější bod světového oceánu Nejjižnější bod světového oceánu leží na 85 o 34'S na úpatí Scottova ledovce v Antarktidě. Tento bod je vzdálen pouhých 490 kilometrů od jižního pólu
 2. Hydrosféra ( materiály použit při výuce 5.2.2013) 1. Vytvoř křížovku, aby tajenkou po vyřešení byl druhý největší oceán rozkládající se mezi Z Evropou, Afrikou a východním pobřežím Severní a Jižní Ameriky. Nejhlubším místem je Portorický příkop, 9129 m
 3. Je proto těžko pochopitelné, že zde kdysi, byla místo nedozírné hladiny žhavá poušť, a to z geologického hlediska zcela nedávno. Co je moře středozemní? Z geografického hlediska je Středozemní moře vedlejším mořem Atlantského oceánu
 4. - 7,4 % dna sv ětového oceánu - 90 % zatopené pob řežní nížiny - vn ější okraj: 100 - 200 m hloubka - průměrná hloubka: 132 m - malý sklon (do 10°) - nejširší - JA pob řeží Atlantského oceánu (600 km) - mo ře na šelfu: epikontinentální (Balt, Severní mo ře)!!! v pleistocénu: o 145 m hladina oceánu níž

Zeměpisné rekordy Severní Ameriky I

- Východní Antarktida, místo s nejnižší teplotou na Zemi -89,2°C (1983, 3488 m n. m.), ½ roku Jižní oblasti Tichého, Atlantského a Indického oceánu údaje z ledovcových vrtů - nejhlubší 3600 m v centráln O řece Amazonce víme, že se vlévá do Atlantského oceánu. Ale o jejím pramenu existují dohady a proto i o její délce. V běžných zdrojích se můžeme dočíst, že její délka je něco mezi 6 až 7 tisíci kilometrů Okraje atlantského typu mají široké šelfy úpatí. Kontinent i dno jsou součástí jedné litosférické desky, proto se zde projevuje jen slabá vulkanická činnost. Okraje pacifického typu mají úzké šelfy, prudké svahy a hluboké příkopy místo kontinentální úpatí. Kontinent a mořské dno náleží ke dvěma deskám Tenhle přírodní zázrak se nachází asi 30 kilometrů od Dakaru a od Atlantského oceánu ho dělí jen písečné duny. Za růžovou barvou vody stojí řasa Dunaliella salina. Na 3 kilometrech čtvereční téhle vody se bez problémů udržíte bez většího snažení, aniž byste se potopili - voda totiž obsahuje asi 40 % soli

Nejsvětější moře světového oceánu jsou Rudé moře (41), Středozemní moře a Perský záliv (až 39). Záznamy světového oceánu. Nejhlubší místo ve světovém oceánu je Mariinsky deprese, její hloubka je 11.035 m od hladiny povrchové vody. Pokud vezmeme v úvahu hloubku moří, Filipino je považováno za nejhlubší moře Nejdeštivější místo - Kauai ( Oceánie / USA stát Havaj) Nejširší a nejhlubší průliv - Drakeův průliv (Jižní Amerika - Antarktida) 40% Jižní Ameriky, přičemž podstatná část jejího toku protéká Amazonským deštným pralesem. Ústí do Atlantského oceánu. Řeka pramení v Peruánských Andách Tento potenciálně nový druh mořské stříkance vypadá jako balónek na provázku. Hloubky Indického oceánu jsou domovem některých bizarních tvorů - včetně toho, který vypadá jako balónek na provázku.. Průzkumníci zachytili video tohoto želatinového stvoření v nedávném ponoru do jávského výkopu, nejspodnější části Indického oceánu Tichý oceán, Pacifik - největší oceán na Zemi, mezi Asií, Amerikou, Antarktidou a Austrálií; plocha asi 180 mil. km 2 (35 % povrchu Země, polovina plochy světového oceánu), střední hloubka 3 780 m, maximální hloubka 11 034 m (Marianský příkop, nejhlubší místo světového oceánu).- Spojen se Severním ledovým oceánem Beringovou úžinou, s Atlantským oceánem. Dvě třetiny povrchu odvodňují řeky tekoucí do moře. Jedna třetina z nich teče do Atlantského oceánu. Většina a to i velkých řek není splavná nebo jen v úsecích, jelikož mají četné peřeje a vodopády. Řeky mají velký hydroelektrický potenciál, ale je využíván zatím poskrovnu

Oceány na Zemi od největšího po nejmenší Rekordy přírod

Nejhlubší místo oceánu - Yin

Exkluzivní mapy a informace: Jaké jsou světové oceány, co

 1. Nejhlubší místo dosahuje do 5 449 metrů - Polární hlubokomořská planina. Hladinu Severního ledového oceánu pokrývá po větší část roku silná vrstva ledu, takže se po většině jeho plochy mohou v této době plavit pouze těžké ledoborce (a někde ani ty ne) či lodě plující v jejich stopách. Mořský led vzniká ze.
 2. Průměrná hloubka oceánu se pohybuje kolem 3 780 m, nejhlubší doposud objevený bod však tuto hloubku asi trojnásobně překračuje. Mariánský příkop (aktuálně nejhlubší místo planety), který se nachází asi 6 tisíc km západně od Polynésie, totiž dosahuje hloubky téměř 11 km. Kam sahají vody Tichého oceánu
 3. Tento ostrov na jihu Atlantského oceánu měří jen 68 km2. Celá migrace želvám trvá asi 8-10 týdnů. Nejhlubší potopení V květnu 1987 Dr. Scott Eckert oznámil, že se kožatka velká potopila s vysílačkou registrující tlak u Panenských ostrovů v karibské oblasti do hloubky 1 200 m. Mláďata želvy ozdobné místo aby se.
 4. Pod slunným karibským nebem leží dvě zvláštní teritoria Spojených států amerických, která mnozí považují za tropický ráj. Portoriko a Americké Panenské ostrovy se opravdu pyšní dlouhými pásy bílého písku a třpytivým azurovým mořem
 5. Nejhlubší světové zemětřesení bylo, podle Z. Kukala (1983, 50), zaznamenáno v oblasti Indonésie v roce 1934. Hloubka ohniska byla vypočtena na 720 km. Nejhlubší evroé zemětřesení se datuje do roku 1954 na území Sierra Nevady (655 km). Obr. 6 a 7: Wadati-Benioffova zóna

12 úžasných faktů o hlubinách oceánu

Silnice Chapman's Peak Drive, které se také přezdívá Chappies, se nachází na pobřeží Atlantského oceánu mezi městy Hout Bay a Noordhoek a nabízí úchvatné výhledy na rozlehlý. Moře Atlantského oceánu: Středozemní, Černé Nejhlubší místo Asie i světa: Mrtvé moře (slané jezero v JZ Asii, -430 m) Suroviny: ropa (Perský záliv - největší ložiska na světě), černé uhlí (Čína - nejvíc na světě

- Nejhlubší jezero je Bajkal. - Většina srážek jde od Atlantského oceánu- směrem k východu srážek ubývá - Elektrárenství- 4. místo na světě ve výrobě elektrické energie - Tepelné elektrárny 68% elektrického proudu - Hydroelektrárny- Sajanská, Krasnojarská, Bratská (na řekách Jenisej a Angara).. Je součástí Atlantského oceánu s dostatečným množstvím srážek, což podporuje intenzivní průmyslové i zemědělské využití. Důsledkem toho je Severní moře značně znečištěné - převážně fosforem, dusíkem a rtutí z řek ústících do moře; kadmiem a mědí z emisí z Německa, Nizozemska a také Velké Británie. Čínští vědci dešifrovali genom paprskoploutvé ryby obývající nejhlubší místo Světového oceánu, Mariánský příkop. Její organismus prošel několika podstatnými změnami na genové úrovni během dost krátké doby, aby dokázal odolat tlaku stonásobně převyšujícímu atmosférický a žít v naprosté tmě

Během tohoto průzkumu, nejhlubší část výkopu byla zaznamenána když Challenger II změřil hloubku 5,960 fathoms (10,900 m) k 11 ° 19'N 142 ° 15 'E, známý jako Challenger propast.. Výprava Challenger poprvé zahlédla hluboké oceánské pánve a další rysy dna oceánu Mexický záliv je svým charakterem spíše polouzavřené vnitrozemské moře Atlantského oceánu rozkládající se mezi východním pobřežím Mexika , jižním pobřežím Spojených států amerických a severním pobřežím Kuby. Celková plocha Mexického zálivu je přibližně 1,6 milionu km² Během své dlouhé historie prošla naše Země mnoha nejrůznějšími podobami. Tak, jak se měnila vzájemná plocha kontinentů a oceánů, měnil se i rozsah souší a moří a klimatická pásma. Z oblastí pokrytých nedozírnými ledovci se staly vyprahlé pouště, z pouští mořská dna a mořské hlubiny byly vyzdvihovány do výše velehor

Mexiko,Cancun-foto,Mexiko-80 na Dovolenaexotika

Nejdeštivější místo - Kauai ( Oceánie / USA stát Havaj) Nejširší a nejhlubší průliv - Drakeův průliv (Jižní Amerika - Antarktida) přičemž podstatná část jejího toku protéká Amazonským deštným pralesem. Ústí do Atlantského oceánu. Řeka pramení v Peruánských Andách Černé moře je mořem patřící do systému Atlantského oceánu. Pravdou však je, že je s ním spojeno pouze prostřednictvím Středozemního moře. S klidem lze říci, že se jedná o moře vnitrozemské. Západní a severní pobřeží je tvořeno evroou pevninou, naopak jižní a [

Dobrodruzi se budou moci poprvé vydat na nejhlubší místo planety. 19. 3. 2020. Dobrodruzi se brzy budou moci vydat nejen na nejvyšší bod planety, vrchol Mount Everestu, ale i na nejhlubší místo v oceánu, prohlubeň Challenger. Tuto možnost... Svět slavil sv. Patrika. Letos ale poněkud spoře Na pobřeží Atlantského oceánu. Představte si, že žijete na tak vzdáleném místě, že pošta k vám přichází jednou za rok, nebo jste se dostali na vrchol nejvyššího místa na zemi. Tam jsou jedinečné místa svého druhu, které jsou obtížně dosažitelné, které jsou známé svou extrémní teplotou, výškou, hloubkou a dalšími charakteristikami

jezera: Kaspické moře - největší jezero na světě, Bajkalské - vtéká do něj přes 300 řek - největší řeka - Angara, nejhlubší na světě, tektonického původu, 1637 m hluboké, bývalo jedno z nejčistčích jezer světa, nejstarší jezero na zemi, Balchaš - část je slaná, Aralské - postupně vysychá, Issyk.

Oceány a moře - bastl

 1. Atlantský oceán - webzdarm
 2. Atlantický oceán (Atlantic ocean): Podrobné informace o
 3. Jižní oceán - Wikipedi
 4. Světová databáze - webzdarm
A co víc - Pacifik nebo Atlantský oceán? Jaký je největšíMexiko,Cancun-foto,Mexiko-11 na DovolenaExotika
 • Kančí steak.
 • Pro okamžitou výchylku kmitajícího zdroje vlnění platí vztah.
 • Přídavné jméno na p.
 • Vzajemna přitažlivost.
 • Schimanski midnight lady.
 • Zelený pavouk arachnid.
 • Na větrné hůrce pdf.
 • Disociativní porucha identity dokument.
 • Vybarvení černobílé fotky.
 • Batch resize images windows 7.
 • Parte ústí nad orlicí.
 • Spinalis hacker bazar.
 • Basnicka o skolakovi.
 • Program pro truhláře.
 • Objem v litrech.
 • Nejlepší pojišťovna recenze.
 • Android 7.0 tipy a triky.
 • Mesto duchu libye.
 • Zásady bezpečnosti práce.
 • Zrcadlovka nebo kompakt s výměnným objektivem.
 • Úspora energie wikipedie.
 • Demoliční derby české budějovice 2017.
 • Brexit all.
 • Co na bolest nohou.
 • Skladba stěny vikýře.
 • Radio blues škoda.
 • Android sync messages.
 • Hugh laurie house md the official guide to the hit medical drama.
 • Guna matrix kapky.
 • John deere 6r cena.
 • Adler potisk triček.
 • Disimulace.
 • Mladí a neklidní obsazení.
 • Jmeniny hana.
 • Pdf architect 7 download.
 • Wn mod.
 • Cannafest 2017.
 • Cementová kaše.
 • Iphone 7 a 8 rozdíl.
 • Emirates economy drinks.
 • Velký švýcarský salašnický pes vystava.