Home

Svaly referat

Sval ( musculus ), často také svalovina, je orgán, jehož funkcí je umožnění aktivního pohybu živočicha nebo jeho části. Sval je tvořen především svalovou tkání. Všechny svaly tvoří svalovou soustavu. Věda, která zkoumá svaly, se nazývá myologie Svaly. Typy svalů: Kosterní svaly jsou všechny svaly, které se připojují ke kostem kostry a které se současně nebo po sobě stahují a vyvolávají tak jejich pohyb. Jsou ovládány vůlí a jsou tvořeny příčně pruhovanou svalovou hmotou. Jsou pojmenované podle polohy, tvaru, velikosti či funkce, např. flexory ( ohybače), extenzory ( natahovače) a.

Svaly. Typy svalů: Kosterní svaly jsou všechny svaly, které se připojují ke kostem kostry a které se současně nebo po sobě stahují a vyvolávají tak jejich pohyb. Jsou ovládány vůlí a jsou tvořeny příčně pruhovanou svalovou hmotou. Jsou pojmenované podle polohy, tvaru, velikosti či funkce, např. flexory ( ohybače. Svaly. Úkol : Studium svalů člověka. V lidském těle je více než 600 sval. Každý z nich je zásoben nervovými vlákny. Síť nervových okruhů spojuje svaly s mozkem a míchou a přenáší řídící odliv a příliv svalové energie. Ke splnění třeba i těch nejjednodušších úkolů se musí ke společné práci spojit mnoho. 7 (3) Pohybová soustava - SVALY Pohybová soustava představuje aktivní aparát, který zajišťuje pomocí svalů pohyb jednotlivých částí těla. Svaly dělíme podle vnitřní stavby, způsobu řízení a funkce do tří základních skupin: Příně pruhované svaly - zajišťují pohyb těla - především končetin, trupu a.

Sval - Wikipedi

III. Svaly trupu. A. Svaly hrudníku - 1. Velký sval prsní - musculus pectoralis major. 2. Přední pilovitý sval - musculus serratus. anterior. 3. Vnější a vnitřní mezižeberní svaly - mm. intercostales . externi et interni. 4. Bránice - diahragma. B. Svaly břicha - 1. Přímý sval břišní - m. rectus abdominis . C. Svaly zad - Václav I. svatý Václav I. se narodil okolo roku 907. Byl nejstarším synem Vratislava I. a Drahomíry. V dětství byl vychováván svou babičkou Ludmilou na Tětíně Svaly hlavy - musculi capitis Řekneme si o třech skupinách svalů hlavy - svaly oka, svaly žvýkací, svaly mimické Svaly oka. Pohybují oční koulí a očním víčkem Svaly krku: (kloněné svaly, zdvihač hlavy, nadjazylkové a podjazylkové svaly.) Hrudní svaly: svaly hrudní stěny (mezižeberní vnitřní - pomáhají výdechu a zevní- navozují vdech+ svaly bránice jsou tzv. hlavní dýchací svaly, velký a malý prsní sval a pilovitý boční sval jsou tzv. pomocné dýchací svaly) Svaly předloktí. Obrázek č. 71 . Dělí se dle funkce na přední skupinu, uspořádanou do čtyř vrstev, která dělá flexi prstů ruky a pronaci předloktí: laterální skupinu, která má kombinovanou funkci a dorzální skupinu, dělící se na povrchovou a hlubokou vrstvu, rovněž s kombinovanou funkcí

Svaly společně s kostrou umožňují pohyb našeho těla. Svaly lidského těla vyvíjejí sílu. Síla se měří siloměrem. Jednotkou síly je 1 newton (1 N). Člověk dýchá. Už víme,že: Krev prostřednictvím srdce a cév rozvádí do těla kyslík, živiny a další látky a odvádí z těla oxid uhličitý a jiné škodliviny Na svaly hlavy a krku, svaly trupu (svaly hrudní, břišní a zádové), na svalstvo horních a dolních končetin. 6.3.3.1 Svaly hlavy a krku Na hlavě jsou svaly hlavně pod kůží obličeje a v okolí čelistního kloubu. První z nich jsou svaly mimické, svými stahy ovlivňují výraz obliče je. Patří k nim i kruhové svaly ovládajíc Dýchání (respirace /ve fyziologii ventilace/) je proces výměny plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého mezi organizmem a jeho externím prostředím. Projevem tohoto procesu je dech.Dýchání představuje kaskádu chemických reakcí v buňkách, které se označují jako buněčné dýchání, tedy užití kyslíku k oxidaci organických molekul a k výrobě ATP Svaly hlavy (musculi capitis) Svaly žvýkací. Obrázek č. 42 Obrázek č. 43. Svaly mimické. Obrázek č. 44 Obrázek č. 45. Žvýkací svaly (musculi masticatorii) Svaly umožňují pohyb dolní čelisti, jako jediného pohyblivého segmentu obličejové části lebky, dopředu, dozadu, do boku, rotaci kolem svislé osy v jediném kloubu obličejové části lbi (viscerocrania. Svaly na nose [upravit | editovat zdroj] Musculus nasalis [upravit | editovat zdroj] pars nasalis - hřbet nosu; pars alaris - vzařuje do křídla nosního. Funkce: mění průsvit nozder. M. levator labii superioris alaque nasi - od kraje orbity podél nosu do nosního křídla a do horního rtu (tahá oboje vzhůru)

AUTOR VEJRAŽKA DAVID 8.A PHYSALIA PHYSALIS.pptx A. Nobel Autor : Jakub Koschull Alfred Bernhard No ZÁPISY z vyučovacích hodin 5. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - dějepis: VLASTIVĚDA - zeměpis: PŘÍRODOVĚDA: 01. Opakování dějin - letopočty: 01. Praha a její okol Všetko, čo študent potrebuje - referáty, ťaháky, čitateľský denník, slohy, úvahy, SOČ, životopis

Svaly - Biologie - Referáty Odmaturu

Svaly břicha Zahrnují čtyři vrstvy: povrchová a druhá vrstva obsahuje svaly končetinového původu (svaly spinohumerální - jdou od páteře na humerus nebo lopatku), třetí vrstva svaly spinokostální (od páteře k žebrům) a čtvrtá svaly zádového původu, označované jako svaly vlastní (autochtonní) Žvýkací svaly; Mimické svaly. vedou od lebečních kostí do kůže; pohybují kůží, ovlivňují výraz; podílí se i na mluvení a příjmu potravy; vazivová ploténka - galea aponeuratica - je tuhá vazivová blána ve vlasové části hlavy, srůstá s kůží a upínají se na ní: čelní svaly - m. vente frontalis - svrašťuje čel Svaly hrudníku umožňují také jeho pohyb při dýchání. K práci potřebují svaly výživu a kyslík. Tyto svaly jsou mohutně vyvinuté. Umožňují pohyb z místa na místo. Na obrázku si všimněte připojení svalů ke kloubům. Pokud jsou svaly v nečinnosti, zarůstají tukem. Ten způsobuje nedostatečné okysličování Stavba kosterního svalu. tvořena svalovými vlákny = myofibrilami: - průměr 20-150 mikrometrů, délka 0,5-20 cm. - tvoří snopečky → snopce → svalové bříško (hlavu) - na jeho povrchu je vazivový obal = svalová povázka. - na obou koncích navazuje na šlachy, které se upínají na kost, šlachy se vždy vážou přes kloub

AKUTNÍ DISLOKACE PERONEÁLNÍCH ŠLACH – SOUBORNÝ REFERÁT

Svaly - referaty-seminarky

Kosti a svaly - Biologie - Referáty Odmaturu

 1. Žahavci dokonce mají i jednoduchou nervovou soustavu a mnozí se dovedou pohybovat pomocí buněk, které fungují jako primitivní svaly. Mají slepou trávicí dutinu , která může být i velmi členitá. Jsou převážně dravci. Potravou žahavců je plankton a nekton, výjimečně je prokázána i filtrace fytoplanktonu
 2. Svaly nalézající se v lidském těle lze obecně rozdělit na svaly příčně pruhované, hladké a sval srdeční. Srdeční sval je z hlediska využití infračerveného záření při rehabilitaci a regeneraci mimo oblast našeho zájmu. Příčně pruhované svaly jsou ovládány volně a ke své kontrakci potřebují nervovou stimulaci
 3. - podílí se hrtanové svaly pohybující chrupavkami - mění se napětí hlasivkových vazů a tvar štěrbiny - na řeči se podílí mluvidla: měkké patro, dásně, jazyk, zuby, rty. 3. ohřívání a zvlhčování vzduchu před vstupem do plic - ohřívání - kontakt s hustě prokrvenou sliznicí v horní části dýchacích ces
 4. Kosti a svaly. Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát. Kosti Úkol : Studium kostí člověka Kosti se liší téměř od všech ostatních tkání v těle tím, že se hojí v případě poranění (zlomení) hojí samy a bez jizev. Zhojí-li se rána či popálenina, nahradí se původní citlivá, ochlupená.
 5. Svaly jsou bohatě zásobeny krví a nervovými zakončeními. Krev přivádí živiny a kyslík, odvádí odpadní látky (zejména kyselinu mléčnou, která se hromadí v kosterní svalovině při nedostatku kyslíku - sport- a ta je důvodem, proč nás po fyzické aktivitě mohou bolet svaly)
 6. or/major; pilovitý sval přední = musculus serratus anterior; přímý sval břišní = musculus rectus abdo
 7. Biológia: Oporná sústava, svaly, rozmnožovanie, vývinKostra-nes.mäkk.casti tela,zabezp.tvar tela,mech.ochr,Vonk.kos-bezstav,pohyb+ochr.fc,pokož.vyluc-CaCO3.
Stalo se: Doškolovák Jihozápad

Aby se svaly při zátěži mohly kontrahovat, potřebují k tomu energii (obr. 6). Tu svaly berou z adenosintrifosfátu (ATP), který je ve svalech. ATP není ve svalech moc a při jeho vyčerpání je potřeba jej resyntézovat z dalších zdrojů. Těmito zdroji jsou ve svalu kreatinfosfát (CP) a svalový glykogen Hlavní svaly a svalové skupiny Svaly hlavy a krku mimické svaly - zp ůsobují pohyby obli čeje, n ěkteré se jedním koncem upínají do k ůže nap ř. kruhový sval ústní (musculus orbicularis oris) , kruhový sval ústní o ční (musculus orbicularis oculi) , čelní sval (musculus frontalis) Pokud svaly budou dobře pracovat, páteř se nebude bortit. Stejné pravidlo platí i pro děti při domácí přípravě do školy či přímo ve škole. Jisté míře statické zátěže se bohužel nevyhneme, proto je při ní nutné pamatovat na principy, jak tuto zátěž našemu tělu usnadnit Svaly ztrácí svou funkci. Objevují se drobná ložiska krvácení do kůže či na spojivkách. Mohou být zvětšené uzliny či slezina. Diagnostika. První dny je možné najít svalovce stočeného v krvi, provádí se biopsie postižených svalů, hodnotí se také přítomnost protilátek v krvi atd

 1. Svaly jsou tkání, která se jasně projevuje vlastnostmi: dráždivost, stažlivost. Zajímavost. Tělo člověka obsahuje 600 svalů, u mužů tvoří svaly 36 % tělesné hmotnosti. U žen je to pak 32 %. Obrázek. Obr. 2: Svaly. Kontrolní otázka
 2. Cviky na břicho jsou důležité nejen z estetického hlediska, ale mají i zdravotní důvod. Posílení břišních svalů, spolu s zádovými, zajistí správné držení těla. Podívejte se sem na TOP 7 cviků na břicho a břišní svaly. Více na Rehabilitace.info
 3. Ježek západní má ostny uhlazené dozadu a na prsou má hnědavou srst. Silné kožní svaly mu dovolí se stočit do známého pichlavého klubíčka a nikoho k sobě nepustit. Rozšířeníse poměrně hojně vyskytují po celé České republice i v Evropě
 4. Dýchací soustava člověka . funkce: - zajištění dostatečného příjmu kyslíku a odvodu oxidu uhličitého - činnost dýchání = RESPIRACE - zajišťovaná spoluprací oběhové a dýchací soustavy → zajištění rozvodu kyslíku a odvodu oxidu uhličitého. Transport kyslíku: - ze zevního prostředí až na místo spotřeby (k buňkám
 5. Článek popisující pohlavní orgány muže, funkci penisu v procesu rozmnožování, tvorbu spermií, průběh ejakulace, funkci prostaty a uvádí počty živých spermií u plodných a neplodných mužů

Svaly dolní končetiny - musculi membri inferiori

Svaly držte napjaté asi 5 vteřin, pak je povolte a uvolněte asi na 10 až 15 vteřin. Uvědomujte si, jaký pocit máte ve svalech, když je uvolníte. Svou pozornost zaměřujte na jednotlivé části svého těla 4. Masírovaný nesmí prochladnout, jinak budou svaly ztuhlé. 5. Trvá-li masáž déle, je vhodné klienta přikrýt prostěradlem a nechat odkrytou jen tu část těla, kterou právě masírujeme. 6. Stěny masérny by měly být čistě vymalovány a do 180 cm omyvatelné. 7. Místnost musí být osvětlená (žaluzie, závěsy) 8 Svaly reflexně zvyšují své napětí a reagují ztuhlostí. Vnímání času je pro nás náhle komplikovanější. Dále se objevují příznaky jako úzkost, zlost či zoufalství. Jedná se o přechodnou reakci na psychický či fyzický stres, která běžně odezní během několika hodin či dnů. Tyto projevy psychického stresu jsou. dominantní svaly = létací; prsní sval - při letu přitahuje křídlo dolů podklíčkový sval - zvedá křídlo nahoru svaly zadních končetin (musculus ambiens a m. flexor perforans) - možnost sezení na větvi, automatické sevření prstů ; Mammalia (savci) dýchací svaly - plně vyvinutá bránice + mezižeberní svaly

Kosti a svaly. Info - Tisknout - Poslat(@) - Ulo it->Moje refer ty - P idat refer t. kost, os tk obsahuj c tvrd pojivo tvo en kostn mi bu kami (osteocyty) a z kladn hmotou. Obsahuje organickou a anorganickou slo ku. Rozli uj se kosti dlouh , kr tk a ploch Vytvořte novou prezentaci a upravujte ji současně s dalšími uživateli. Pracujte s připojením k internetu i bez něj. Upravujte v Prezentacích soubory aplikace PowerPoint. Zdarma od Googlu Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Vlk - způsob lovu (Odborný referát) › Všechny svaly napjaté, vlk přikrčen v trávě, pozorujíc svou smečku, která k němu žene poplašenou zvěř. Při takové spolupráci dokáží vlci nastražit dokonalou past, a může se jim dokonce.. Spojivove Tkaniva, Kostra, Kostrove svaly (biológia)ST - tvorene riedko ulozenymi bunkami v medzib. hmote, kt. moze byt tekuta alebo pevna, a sucasne homogenna alebo s obsahom vlakien. Vlakna - elasticke, kolagenne, retikularne Funkcia ST-podporna o vřetenovité svaly - svaly končetin. DYLEVSKÝ Ivan: Základy funkční anatomie - PDF. o ploché svaly - zádové, břišní, bránice, prsní. Svalová soustava - GJVJ. o kruhové svaly - kolem tělních otvorů - oči, ústa, řiť - mají funkce svěračů. 15. Opěrná a svalová soustava živočichů a člověka BioWeb

Jak svaly rostou a co všechno dělat pro jejich maximální

 1. Pokud se jedná o izolovanou křeč (nejčastěji lýtkového svalu) bez dalších příznaků, většinou sama odezní a nevyžaduje odbornou pomoc. Poraďte se s lékařem, pokud křeče přetrvávají déle než zhruba hodinu, jestliže křeče postihují více svalů najednou na různých částech těla, či pokud jsou přítomné i další příznaky (např. horečka)
 2. Svaly hrtanu nastavují štěrbinu hlasivkovou a ovládají napětí hlasových vazů. Výdechové dýchací svaly vytlačují vzduch z plic mezi hlasivkovými řasami - plicae vocales a rozechvívají je, čímž vzniká tón. Svaly orální skupiny (měkké patro, jazyk, dno dutiny ústní, tváře, rty) pak tón artikulují, tj. vytváří.
 3. Pokud jsou oslabené svaly nebo nacházíme svalovou nerovnováhu, zejména ve svalech tzv. středu těla (zjednodušeně se jedná o hluboké zádové svaly, břišní svaly, především příčný břišní sval, bránici a svaly pánevního dna), bude pro nás velmi obtížné udržet správné nastavení naší páteře a pánve a ve.
 4. Lidská kostra - Honza Dziubek. Lidská kostra představuje soubor kostí. chrupavek a vazů, které dohromady vytvářejí pevnou, pasivně pohyblivou oporu těla, na niž se upínají svaly. Kostra dospělého člověka se skládá přibližně z 206 kostí, přičemž například novorozeňata jich mají kolem 300
 5. Pokud má navíc ochablé svaly pánevního dna, což se skoliózou také souvisí, může mít dokonce problémy s otěhotněním. Skolióza malého rozsahu nebezpečná není. Při rozsáhlé skolióze může dojít až k potížím při pohybech. Kromě toho mohou být útlakem postiženy i srdce a plíce
 6. Flexibilita a strečink Flexibilita. Pohyblivost neboli flexibilita je schopnost pohybovat svaly a klouby v plném rozsahu (Alter, 1999). Podle Měkoty a Novosada (2007) se flexibilita týká schopnosti realizovat pohyb v náležitém rozsahu, o plné amplitudě

Referáty: Člověk / Lidské těl

2. Rozdělte uvedené svaly do tabulky: (spánkový sval, podjazylkové svaly, zdvihač hlavy, křídlaté svaly, mezižeberní svaly, žvýkací svaly, pilovitý boční sval, trapézový sval, deltový sval, velký prsní sval, dvojhlavý pažní sval, zevní šikmý sval, široký zádový sval, přímé břišní svaly Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Kontakt: E-mail: skola@jergym.cz Tel.: +420 601 555 14

**Vítej** - Referát- Svaly

 1. Maso a masné výrobky. Složení mas Zrání masa Skladování, ošetřování, vady a konzervování Hovězí maso Telecí maso Vepřové maso Skopové maso Maso koňské, kozí a králičí Vnitřnosti Ostatní využitelné části Masné výrobky Drůbež Zvěřina Ryby Korýši, měkkýši a hlavonožci. Masem rozumíme všechny poživatelné části teplokrevných a studenokrevných.
 2. Prezentace Svalstvo lidského těla by měla žákům přinést přehled o přesném uložení velkých, pro život důležitých svalů. Prezentace je obohacena o obrazový materiál, který vzbudí zájem o toto téma
 3. Revmatismus - když bolí a tuhnou klouby nebo svaly. 15.11.2018 Revmatické nemoci jsou interními chorobami našeho pohybového ústrojí. Obor, který se zabývá jejích sledováním a léčbou patří do skupiny interních oborů a nazývá se revmatologie. K nejznámějším revmatickým chorobám patří revmatoidní artritida, dnavá.
 4. Léčení: U primárních hyperlordóz je třeba posílit zejména břišní svaly a tonizovat svalstvo celkově postupnou rehabilitací,u druhotných je nutné odstranit primární příčinu a zároveň posilovat břišní a zádové svalstvo.Obecně je léčení obtížné. Jak si nezničit páte

Břišní svaly. Položte se na břicho a položte dlaně vedle boků na zem. Prsty směřují dopředu. S výdechem se uvolněte a zatlačte dlaně do podlahy, hlavu a trup zakloňte. Nadměrnému napětí v bederní části zabráníte stažením hýžďového svalstva. Ohýbače kyčlí a hýžďové svaly. Klekněte si na všechny čtyři Před nedávnem skončily zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu, které sledovala pravděpodobně velká část populace. K vidění byly mnohdy úchvatné výkony. V České Republice se obrovskou hvězdou takřka z minuty na minutu stala Ester Ledecká, která dokázala zvítězit napříč dvěma sportovním Nasbírat kaštany a zkontrolovat aktovku, zda sýr nevypochodoval z týden staré svačiny zapomenuté na jejím dně. To byl můj příspěvek ke vzdělání dětí, zbytek zvládli učitelé. A skvěle. Dnes to mají rodiče i s opáčkem, zjišťuji majíc dočasně v péči školou povinné synovce. O tom všem, ale i o dalších radostech i starostech života (nejen) padesátky, vám tu.

Biologie člověka - Soustavy člověka - Svalová soustav

Byl jednou jeden život je francouzská animovaná pohádka o funkcích jednotlivých částí lidského těla. Podívejte se na pohádku 'Byl jednou jeden život' online přes youtube (zdarma) Dýchání, dýchací soustava S prvním nádechem přicházíme na svět, s posledním výdechem odcházíme. Proč dýcháme Miliardy buněk v našem těle potřebují, kyslík aby mohli uvolňovat energii z potravy

Václav 1.svatý :: REFERÁTY A TEST

 1. Svaly hlavy - musculi capitis - Nabl
 2. Přírodopisné stránky - referáty - člověk - svaly
 3. Svaly horní končetiny (musculi extremitatis superioris
 4. ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ - Přírodověda 5 - Člově

Video: Dýchání - Wikipedi

PPT - Hormonální soustava PowerPoint Presentation, free
 • Festival fantazie parkování.
 • Sketchbook kniha.
 • Knizni sifra 2017.
 • Cesta do mexika víza.
 • Pes v obytném autě.
 • Nohavica milionář 2.
 • Eco odor free.
 • Rhinitis.
 • Hererove.
 • 5 mesic těhotenství velikost plodu.
 • Canon ef 50mm f 1 8 stm.
 • Google ads html5 banners.
 • Stag jcu pf.
 • Nové trendy obývací pokoje.
 • Co koupit v indii.
 • Farmaceutický reprezentant plat.
 • Austrálie slepá mapa.
 • Vitamin d jak dlouho na slunci.
 • Golf hotel.
 • Dusičnan olovnatý bezpečnostní list.
 • 7 2tt ultrazvuk.
 • Jaký mobil 5.
 • Autoweb poradna.
 • Penzion špičák železná ruda špičák železná ruda.
 • Infrasauna sleva.
 • Ipa beer.
 • Oh susanna chords.
 • Weightlifting boty.
 • Diarrhea preklad.
 • Bílá barva na textil ve spreji.
 • Křeče v lýtku v noci.
 • Emulze pod víčkem oleje.
 • Wikipedia dengue.
 • Fimfárum test.
 • Norma sportovní stavby.
 • Definice základní školy.
 • Reykjavik ceny.
 • Ct24 satelit frekvence.
 • Mash film.
 • Bulka na spánku.
 • Leštící pasta na dřevo.