Home

Klouzavý průměr délky 3

Obr. 3. každé místo na grafu, kdy cena trhu protnula klouzavý průměr (nebo-li kdy modré čárky zobrazující jednotlivé obchodní dny protnuly červenou čáru znázorňující 10ti denní klouzavý průměr) je signálem ke vstupu či výstupu do trhu / z trhu Klouzavý průměr je hladina v grafu, která je počítaná jako průměrná cena X cenových úseček zpětně. Vykresluje se jako linie a slouží jako plovoucí support nebo rezistence úroveň. Supporty a rezistence jsme popisovali v minulém článku. Jednoduchý klouzavý průměr a exponenciální klouzavý průměr jsou dva. V uvedeném příkladu jsme použili klouzavý průměr délky pět, ale stejně jsme mohli aplikovat klouzavý průměr délky, 3,7,9 či jiný. Délka klouzavých průměrů . Délkou klouzavých průměrů budeme rozumět počet členů, ze kterých průměr počítáme Klouzavý průměr je vlastně aritmetický průměr vždy několika po sobě jdoucích dní. Např. průměr předchozích tří dní, aktuálního dne, a následujících tří dní - celkem tedy sedmi po sobě jdoucích dní. Srozumitelněji snad v příkladu. Příklad a návod

13. Klouzavé průměry - Komoditní Manuál - Finančník.c

Klouzavý průměr délky 3 Analýza časových řa . V uvedeném příkladu jsme použili klouzavý průměr délky pět, ale stejně jsme mohli aplikovat klouzavý průměr délky, 3,7,9 či jiný. Proč se používají klouzavé průměry pouze liché délky je nasnadě - při použití sudé délky bychom vyrovnávali hodnoty časové řady. Jednoduchý klouzavý průměr se počítá jako průměr hodnot stanoveného počtu období. Příklad. Výpočet 3ti měsíčního klouzavého průměru za duben: (255 + 260 + 279) / 3 = 265. Výpočet 6ti měsíčního klouzavého průměru za červenec: (255 + 260 + 279 + 285 + 270 + 300)/6 = 275 Jednoduchý klouzavý průměr (moving average) se počítá jako průměr zavíracích cen za zvolenou periodu. Průměr pak klouže spolu s postupem času, jelikož další nové pozorování, tedy zavírací cena, nahradí nejstarší údaj a celý průměr se aktualizuje

Klouzavý průměr: pomocník pro určení trend

 1. Klouzavý průměr - jednoduchý Smyslem klouzavých průměrů je vyhlazení kolísavosti kurzu. Základním cílem je identifikovat směr a sílu nastoupeného trendu a okamžik, kdy došlo k jeho změně
 2. Obyčejný (aritmetický) průměr jistě umíte. Klouzavý je obyčejný, ale ne ze všech členů, ale jen z nekolika (ze tří, samozřejmě) a tu skupinu posouváme. Něco takového vám automaticky dělají tonometry, případně jiné přístroje, tím vyrovnáte náhodně nepřešsnosti a dostanete validnější výsledek
 3. Klouzavý průměr se využívá hlavně k určení trendu. Způsobů je však víc. Klouzavé průměry s periodou 100 a 200 často tvoří významné supporty a resistence. Jejich proražení je tedy vnímáno jako signál pro vstup na trh. Pokud dojde k proražení MA shora, jedná se o short signál, zdola naopak o long signál
 4. Klouzavý průměr velmi dobře funguje i jako support nebo resistence, kdy tradeři spekulují na odraz od linky klouzavého průměru. 2# Support a resistence Kromě samotného určení směru trendu vám indikátor pomůže také při vstupování do trendu (na korekcích) a také při určení stop lossu. 3# Odfiltrování chop
 5. 13) Klouzavý průměr a směrnice přímky, část I 10.7.2019 5.10.2019 V příspěvku na blogu-lekci ŠKOLY FOREXU (8) Vývoj proti trendu (oscilátor) a v trendu byla rozebrána trendová hypotéza, založená na předpokladu, že pokud diference uzavíracích hodnot má po 2, resp. 3 dnech rostoucí charakter, jde o vzestupný.
 6. Na obrázku je ukázka klouzavých průměrů za 3, 6, 9 a 12 období ; Klouzavý průměr je vlastně aritmetický průměr vždy několika po sobě jdoucích dní. Např. průměr předchozích tří dní, aktuálního dne, a následujících tří dní - celkem tedy sedmi po sobě jdoucích dní. Srozumitelněji snad v příkladu
 7. x + 1 = počet dní za který počítáme klouzavý průměr. Je shodný s počtem cen / dní zahrnutých do výpočtu. Příklad: Pokud je dnešní cena 11 jednotek, včerejší 10 jednotek a cena předevčírem také 10 jednotek, pak 3-denní klouzavý průměr vypočítáme jako (11 + 10 + 10) / 3, t.j. 10,33

Klouzavé průměry jsou průměry za poslední, stále stejně dlouhé období. Můžeme si to představit tak, že máme okno o velikosti 14 a tím se díváme na posledních 14 údajů. Když přijde nová hodnota, zařadí se na začátek a ostatní se posunou o jednu dozadu. Vypadá to jako bychom se koukali z okna jedoucího vlaku, kde se krajina neustále posouvá Klouzavý průměr SMA 100 již překřížil směrem nahoru klouzavý průměr SMA 200, což může favorizovat spíše býky. Analýza hlavních měnových párů 27.10.2020 27.10.2020 EUR/USD: Tento měnový pár na 4hodinovém grafu našel kupce kolem hladiny 1,1800

Analýza časových řa

 1. Takže klouzavý průměr pro 5 hodnot se spočte tak, že (až se nám algoritmus ustálí) - třeba hodnotu č. 100 spočteme tak, že spolu sečteme hodnoty 100, 99 , 98 , 97 , 96 a vydělíme 5. Jednoduché, ale zase to zavání potřebou ukládat si do tabulky všechny naměřené hodnoty
 2. Obr. 3: každé místo na grafu, kdy cena trhu protnula klouzavý průměr (neboli kdy modré čárky zobrazující jednotlivé obchodní dny protnuly červenou čáru znázorňující 10denní klouzavý průměr), je signálem ke vstupu či výstupu do trhu / z trhu. Pokud cena protne klouzavý průměr směrem dolů, je toto považováno za signál k prodeji
 3. Klouzavý průměr je průměr, který se používá pro jednodušší odhalování trendu časové řady. Počítá se jako průměr konstantního počtu za sebou jdoucích období. Na obrázku je ukázka klouzavých průměrů za 3, 6, 9 a 12 období Klouzavý průměr je jedním z častějších technických indikátorů. Co to znamená 50.
 4. Klouzavý průměř je široce využívaný indikátor technické analýzy, který nám pomáhá odfiltrovat šum cenového pohybu. Tento indikátor je trendový a zpožděný (vypočítává se na základě ceny a funguje nejlépe v trendech). Nejčastěji se používá jednoduchý a exponenciální klouzavý průměr, který klade větší váhu na nejnovější data, nicméně rozdíl mezi.
 5. Název klouzavý průměr [moving average] je spojen s lineární kombinací členů původní řady s jednotkových součtem koeficientů/vah , např. typu (2.3) , někdy se zkráceným zápisem (jako operátor) Vytváření takových konečných kombinací hodnot řady je totiž ekvivalentní právě s lokálním vyrovnáváním řady.
 6. Vypočte vážený průměr z maximálně pěti známek, stačí zadat známky a váhy známek. Email: 40fanda@gmail.com ; Jak udělat vážený průměr v Excelu BI Portá . Boj s nepravdivými informacemi o událostech na Ukrajině.. Mějte na paměti, že cena často překříží klouzavý průměr, aniž by vytvořila další trend

Průměr: d = 2 × r Poloměr: r = d / 2 Kruh nebo koule jsou dány jediným rozměrem - poloměrem nebo průměrem.. Značka . Jak se píše značka (symbol) pro průměr v textových editorech a jiných programech pro tvorbu textu a HTML Klouzavý průměr je: Statistická metoda eliminující výkyvy v časových řadách. Počítá se z údajů časové řady tak, že se postupně k danému počtu údajů (např. 12 měsíců) přiřazuje vždy jeden údaj následující a první údaj v řadě se vypouští Volba délky klouzavé části období interpolace: - nelze stanovit exaktními statistickými postupy, - první vypočtený klouzavý průměr přiřadíme střednímu bodu t, který není celočíselný - další klouzavý průměr přiřadíme střednímu bodu t+1, který opět není celočíselný. 10sekundový klouzavý průměr výkonu. Výkon 30 s. 30sekundový klouzavý průměr výkonu. Výkon 3 s. 3sekundový klouzavý průměr výkonu. Výkon na okruh. Průměrný výkon pro aktuální okruh. Výkon na váhu. Aktuální výkon měřený ve wattech na kilogram. Výkonnostní rozsa Klouzavý průměr je průměr hodnot ze svíček za určité časové období. Slouží k lepšímu porozumění trendu grafu, odstraňuje krátkodobé výkyvy ceny.Klouzavé průměry se většinou počítají z uzavírací ceny svíčky (mohou se počítat i z otevírací ceny, z nejvyšší ceny, z mediánu apod.)

3. Spustíme nástroj Klouzavý průměr. 4. Zadáme parametry pro výpočet: - ve vstupní oblasti jsou data, která chceme zhladit klouzavým průměrem - zadáme interval hodnot klouzavého průměru - označíme výstupní oblast, která v případě, že vytváříme i graf, musí být na shodném listu se zdrojovými daty. 5. Výsledk Vyrovnaná hodnota řady v bod ě t=3 3 3 1 12 8 17 27 12 64 3 125 27 3 35 1 y~ = (−⋅+ ⋅+ ⋅+ ⋅−⋅ ) = =y Analogicky y~4 =64 atd. Obecn ě • Můžeme vyrovnat úsek o délce 2m+1 polynomem r-tého řádu ⇒obdržíme klouzavé pr ůměry délky 2m+1 a řádu r

Klouzavý průměr - jak na něj v Excelu a co to vůbec je

Klouzavý průměr délky 3 klouzavý průměr je průměr, který

hodnoty (hodinový průměr a osmihodinový klouzavý průměr) z tabelární ročenky ČHMÚ za rok 2018. Pro potřeby hodnocení zdravotních rizik byla tato data, pro nemožnost provázání s demografickými údaji, zpracována ve formě rozpěťových intervalů. A to pro jednotlivé látky (NO 2, PM 10, PM 2, 3. Pokud jsou koeficienty funkcí nnebo je násobena proměnná nuvnitř závorek → • Nerekurzivní filtr (FIR) klouzavý průměr - moving average (MA) • rekurzivní IIR filtr N-tého řádu - autoregressive (AR) filter (FIR) filtr délky M+1 popsaný rovnicí. hodnota, např. klouzavý průměr než délky charakteristických částí těla. Tvar rovnice naznačuje nelineární.

Jednoduchý klouzavý průměr Febma

V uvedeném příkladu jsme použili klouzavý průměr délky pět, ale stejně jsme mohli aplikovat klouzavý průměr Délkou klouzavých průměrů budeme rozumět počet členů, ze kterých průměr počítáme Šířka. Profil. Průměr. Období. Auto Chci si vybrat podle vozu . Průměr aritmetický, vážený, geometrický, harmonic CO max. denní 8hod. klouzavý průměr 5 000 7 000 10 000 benzen kalendářní rok 2 3,5 5. 144HZP 1. přednáška 12 23 3) trvalá hodnota pH 4,5 -už neklesá, ionty Al3+ a humusové látky pufrují další délky část záření. 3.2.1 Ekonomická aktivita obyvatel. Jde o celkový počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou evidovaní podle místa trvalého bydliště (klouzavý průměr posledních dvanácti měsíců) V Praze je z hlediska délky nezaměstnanosti situace nejpříznivější ze všech regionů. Vůči průměru České republiky má Praha. 3,5 m 3,5 m a x b d e ca 20 mm 1) pozor 600 mm na nejspodnějším segmentu h 2) pozor 600 mm na obou nejspodnějších segmentech tabulka 1 tabulka 2 tabulka 3 kat. č. 103 127 103 128 103 129 103 130 výška nad zemí h (m) 13,0 16,0 19,0 21,5 průměr sloupu d (mm) 227 247 266 283 přesah jednotlivých segmentů (+/- 50 mm) 500 500 500 1. klouzavý průměr) 24 Graf 3.2.2: Vývoj úvěrů na bydlení a hypoték 24 Graf 3.3.1 Vývoj na trhu práce 26 Graf 3.3.2 Vývoj nedostatku pracovních sil 26 Graf 3.3.3 Rozdíly mezi zvýhodněnými a znevýhodněnými školami ve výsledcích ve čtení 31 Graf 3.3.4: Věkové skupiny ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením 3

Technická analýza: Jak používat klouzavé průměry nejen v

Změny globální průměrné povrchové teploty od roku 1880 do současnosti, ve srovnání s průměrem 1951-1980. Černá čára je globální roční průměr a červená čára je pětiletý klouzavý průměr . Modré sloupce ukazují 95 % limit spolehlivosti. Zdroj: NASA GISS Čím je klouzavý průměr delší (např. délky 10), tím se lépe vyhladí, ale vysokou daní je ztráta informací. Napíšeme pod sebe čísla od 1 do 10, on nám dal hodnoty (10, 12, 18, 20, 25) Nejprve vypočteme průměr z prvních čtyř, pak vypočteme průměr z dalších čtyř (posunuto o jeden řádek, od druhého řádku) Celkový průměr se počítá jako vážený průměr, tj. násobí se vždy hodnota*váha , průměr je součet násobků hodnota*váha dělený součtem vah (promyslete, ale znáte to ze 3. ročníku, je to navíc logické, ale musí se to pochopit !!!!) Příklad 5. Pouze zobrazujeme XY-bodovým (spojeným) grafem Klouzavý průměr. V technické analýze se klouzavý průměr používá jako užitečný indikátor, který pomáhá k hladšímu průběhu ceny tím, že se chová jako filtr, který odstraňuje ruch v pozadí. Ten tvoří pohyblivé ceny. Klouzavý průměr je zpožděný indikátor, který sleduje trendy, založené na předchozích cenách - další klouzavý průměr přiřadíme střednímu bodu t+1, který opět není celočíselný. - celočíselný, tedy interpretovatelný, je bod t+0,5 , který leží mezi body t a t+1 . - hodnotu klouzavého průměru, odpovídající bodu t+0,5 , vypočteme jako aritmetický průměr dvou sousedníc

Jsou to prosté aritmetické průměry jednotlivých pozorování časové řady. Např. jednoduché klouzavé průměry délky 5 mají tvar 1 Ŷt = (1,1,1,1,1) Yt . 5 Je zřejmé, že jednoduchý klouzavý průměr liché délky 2m +1 odpovídá obyčejnému klouzavému průměru řádu 0 nebo 1 téže délky Power, rolling average (Výkon, klouzavý průměr): Zadejte frekvenci záznamu. Zvolte si z 1, 3, 5,10, 15, 30 nebo 60 vteřin. Set FTP value (Nastavení hodnoty FTP): Set your FTP value (Nastavte hodnotu FTP). Rozsah nastavení je 60 až 600 wattů. Check power zone limits (Kontrola pásem silového výkonu): Zkontrolujte si pásma silového. Pětiměsíční klouzavý průměr Indexu jižní oscilace (SOI), anomálie tlaku při hladině moře (SLP v hPA) v Darwinu a na Tahiti a anomálie vydávaného dlouhovlnného záření (OLR) na území 5°S - 5°J, 160°V - 160°Z. Odchylky v prvních dvou grafech jsou vztaženy vůči průměru za období let 1951-1980 Obvyklý termín dodání cca 3-4 týdny od objednání, příp. dle dispozic výrobce či dodavatele. Pro zjištění délky dodací doby u konkrétního produktu nás, prosím, kontaktujte. klouzavý průměr za 165 s (t.j. průměr z 11 okamžitých hodnot měřených po 15 s) pracovní teplota: -40 až +60°

od 3,5 do 7,6 µg/m3. Roční koncentrace ve městech, resp. obydlených oblastech kolísaly mezi 8,9 až 48,3 µg/m3, přitom ale maximální 1hodinové koncentrace mohou v extrémně zatížených lokalitách dosáhnout i více než 200 µg/m3. (Nárazově pak lze naměřit ještě vyšší koncentrace) KAMA = klouzavý průměr vyvinutý Perry Kaufmannem, přizpůsobuje výpočet volatilitě Okno PARAMETR umožňuje nastavení výpočtové délky - z kolika period bude indikátor vypočtený. Obrázek: Vedle typu indikátoru musíme zvolit i výpočtovou periodu. Výhodou našeho editoru je to, že lze kombinovat více výpočtových period Analogický příklad k příkladu č. 3, v tomto případě je již ale zřejmé, že převedené intervalové hodnoty neodpovídají období stejné délky, tudíž nelze spočíst jejich prostý aritmetický průměr

ce u mužů ani u žen. Příkladem výsledků jsou obr. 2 a 3. Zkoumání vlivu starobních důchodů na dožití bylo pro srovnání doplněno výpočty korelace mezi vzděla-ností obyvatelstva krajů v r. 2014 a dobou dožití lidí ve věku 65 let (SDŽ65) v roce 2013-14 (klouzavý průměr) Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz. 10.7.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer. S účinností od 1. července 2017 vydala náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů Ministerstva práce a sociálních věcí Instrukci č

do určité míry omezit vliv počasí v jednotlivých ročnících, protože např. klouzavý průměr výnosu pro rok 1930 se stanovil jako průměrná hodnota za roky 1928-1932, pro rok 1931 jako průměrná hodnota za roky 1929-1933 atd. Avšak v letech předcházejících a následujících léta 1938-1945 byly stanoveny klouzav Klouzavý průměr (PP) K dispozici je neekvidistantní časová řada přijatých úrovní signálu měřených mobilním terminálem. Při známé rychlosti terminálu a frekvenci signálu proveďte přepočet na závislost přijaté úrovně na vzdálenosti v měřítku vlnové délky Kanály jsou typicky nastaveny na dvou násobek hodnoty ATR nad a pod 20ti denní exponenciální klouzavý průměr (EMA). EMA určuje směr a ATR definuje šířku kanálu. Výpočet Keltnerových kanálů. Pro výpočet Keltnerových kanálů se používají tato kritéria: Výběr délky exponenciálního klouzavého průměr

Klouzavý průměr - jednoduchý - Patria

Jen v dluhopisech (v dluhopisovém fondu samozřejmě) by tyto peníze vynesly přes 7 % (průměr tuzemských byl 7,71 %), tedy reálných a čistých 3,3 %. V korunách naší průměrné rodinky - nechme jí 10 000 v peněžence, 20 000 na běžném účtu i ten nesmyslný devizový účet - by to vyneslo: 3,3 x 2400 = 7920 koru A:xx (klouzavý průměr) 3.Napájení Přístroj lze napájet z dodaného adaptéru 230V/12V, bateriového zdroje nebo z jakéhokoliv jiného zdroje s napájecím konektorem Ø5,5/2,1mm, který splňuje technické podmínky v hodnotách napájecího napětí a proudu. Doporučujeme využití dodaného adaptéru. POZOR AKUSTICKÁ ANALÝZA INTENZITY A RYCHLOSTI ŘEČI U PARKINSONOVY NEMOCI Jan Rusz1, Roman Čmejla1, Hana Bachurová2, Jan Janda1 1Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha 2Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Abstrakt K příznakům Parkinsonovy nemoci patří snížená intenzita fonace a změna tempa a plynulosti v řeči Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin Push it Vibrator je vysunovací vibrátor celkové délky 30 cm, max. délka 36 cm, zasunutelná délka 15 cm, max. průměr 3,5 cm. Vibrátor je vyrobený z pevného silikonu, má praktickou rukojeĽ s podsvícenými tlačítky a hladké tělo s mírně naznačeným žaludem

Klouzavý průměr - Poradte

Obrázek 3: Klouzavý 11-letý průměr z pozemních teplot na severní polokouli jako odchylka ve stupních C od průměru z let 1951-1970 na levé ose a tlustší čára [8,9]. Délka slunečního magnetického cyklu na pravé ose a slabší čára [10] Materiály pro účastníky pilotních kurzů konaných v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových oborech podnikání, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/03.0018, hrazeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraj

Technické indikátory: Klouzavé průměr

B := prázdné pole stejného typu jako výstup F 2. for i = 0 to |A|-1 3. append F(A[i]) to B 4. end for 5. output B Pro případy, kdy chceme funkci aplikovat na sloupce jejichž položky jsou poli - typicky po seskupení 'each' je nutně pořadí zachovávající Datový model a algebra Datový model a algebra Jak by vypadal druhý. 200denní klouzavý průměr zmiňuje jako technickou hladinu podpory také Pavel Ryska z J&T Banky. Varuje, že při jeho prolomení shora nelze vyloučit hlubší korekci. Osobně se domnívám, že bez ohledu na technickou analýzu je hlubší korekce trhu pravděpodobná Vyhlazená křivka představuje 81-denní klouzavý průměr vztahující se k intervalu tří rotací slunce po 27 dnech. Vodorovná osa představuje zkoumanou periodu, nahoře v rocích, dole ve dnech od začátku roku 1980. že může dosáhnout délky až 120 let [58] Rozhodl jsem se, že odhodím klouzavý průměr a místo něj použiji metriku, o které jsem vlastně neslyšel. Klouzavý medián. Tím částečně odfiltruji vliv krajních hodnot. To myslím realitu popíše trochu lépe. Medián mě ale přivádí k dalšímu číslu, které by dokázalo postihnout další aspekt mého spánku

Klouzavé průměry: typy i rady na použití Quastic

Česká republika v současnosti vykazuje nejvyąąí procento pozitivních testů ze vąech zemí Evroé unie, uľ v druhé polovině září překročil deset procent a stále roste. Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví je klouzavý průměr za posledních sedm dnů přes 18 procent, v neděli se ale dostal na rekordních 23,74 procenta a hned v úterý byl nový rekord opět. FORMULÁŘ 3. Analýza příčin překročení mezní hodnoty v referenčním roce. a. Kód případu překročení n.a. b. Odhad regionální pozaďové úrovně - roční průměrná koncentrace v µg/m3, používá-li se, nebo R - maximální 8hodinový klouzavý průměr CO v mg/m3, používá-li se Index S&P 500 svým vývojem v posledních letech dal vzniknout situaci, které se na technickém grafu říká kříž smrti. Jde o to, že se k sobě výrazně přiblížily 50měsíční a 200měsíční klouzavý průměr. Pokud krátkodobější z nich prorazí ten dlouhodobý shora dolů, je to považováno za silný medvědí signál Téma/žánr: technická měření - zpracování signálů - MATLAB, Počet stran: 232, Rok vydání: 2012, Nakladatelství: ČVUT Prah

13) Klouzavý průměr a směrnice přímky, část

Předpověď délky pobytu v nemocnicích Predicting Length of Stay in Hospitals. 16. prosince 2019 12/16/2019; 3 min. čtení 3 min read; Toto řešení představuje prediktivní model pro délky pobytu pacientů v nemocnicích. This solution enables a predictive model for Length of Stay for in-hospital admissions Roční průměr EC ve frakci PM 2,5 byl 0,5 μg.m-3, roční průměr OC ve frakci PM 2,5 dosáhl v roce 2011 hodnoty 3 μg.m-3. Tab. II.4.2.21 Stanice měřící elementární (EC) a organický (OC) uhlík v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a maximálními koncentracem Pro grafické znázornění je v dalším sloupci = poli vypočítán klouzavý průměr, který je definován jako průměr pěti (+,-) dvě hodnoty okolo předmětného dne (pět teplot), kraje se špiček vztažená na 1 cm délky kořene a procentuální podíl mykorhizních špiček - poměr. Technická analýza: Cena zlata atakuje 50denní průměr a fyzický kov jde na burze na dračku V uplynulém týdnu se trh se zlatem pokusil vyhnat cenu nad 50denní klouzavý průměr, zatím ale neúspěšně

 • Matika in english.
 • Záření radioaktivní.
 • Wn mod.
 • Kia carnival 2006.
 • Německý ovčák diskuze.
 • Proc mam rada maminku.
 • Zahrada čech 2019 louny.
 • Bolestivé vyšetření u gynekologa.
 • Husavik velryby.
 • Saint gobain litomyšl.
 • Co na bolest nohou.
 • Mike dirnt bass.
 • Tancování mnichovo hradiště.
 • Dálkové studium pardubice.
 • Xbox one registrace.
 • Harleyem po usa.
 • Hyundai pardubice.
 • Nejlepší psychologické filmy.
 • Photofiltre česky.
 • Kožené podpažní pouzdro na revolver.
 • Čt bylo nás pět.
 • Strážci času anderson.
 • Seismologická stanice ostrava.
 • Calvin klein dámské.
 • Din 934.
 • Hmyzí domeček na balkon.
 • Filtr g2.
 • Pohádky a obrázky sutějev prodám.
 • Zlatý retrívr prodej vysočina.
 • Osram cool blue boost h7.
 • Gelový ohřívač rukou princip.
 • Svatby.
 • Holocaust filmy online.
 • Nejucinejsi lek na bolest hlavy.
 • Facebook button html.
 • Koenigsegg agera rs 0 100.
 • Semínka z papriky.
 • Camellia japonica dahlonega.
 • Odvážné palce stream.
 • Exxonmobil wiki.
 • Elektrokoloběžka nitro bazar.